header ADD

 

Programma

Je bent van 9.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom op de Agri Duurzaamheidsdag. Naast het Innovatieplein met alle nieuwste innovaties in duurzaamheid voor de agrisector kun je diverse presentaties, workshops en sessies volgen. Bekijk hieronder het complete programma:

 

Innovatieplein
Stap binnen in de wereld vol duurzame mogelijkheden voor de agrarische sector. Je kunt hier de producten en mogelijkheden bekijken en doe vooral informatie op wat voor jou interessant kan zijn.

9.30 - 17.00 uur

Innovatieplein.
Bekijk het exposantenoverzicht voor de aanwezige exposanten tijdens de Agri Duurzaamheidsdag.

 

Trends & Innovatie theater
Het hoofdpodium staat in het teken van vooraanstaande sprekers op het gebied van duurzaamheid. Laat je inspireren door experts, onderzoekers en goeroes in duurzame landbouw en circulair ondernemen.
Dagvoorzitter Jan Vullings, hoofdredacteur Boerderij, Groenten & Fruit en Pluimveehouderij
10.30 uur

CowToilet, de oplossing om stikstof in de kringloop te houden?
Henk Hanskamp, innovator voor de melkveesector

 • Belang van bronscheiding van mest
 • Urine als alternatief voor kunstmest
11.00 uur

De rol van dieren in een sustainable voeding systeem
Martin Scholten, Algemeen directeur Dierwetenschappen Wageningen University & Research  

 • Feed-food competitie vermijden
 • Dierlijke producten op een duurzame manier consumeren
11.30 uur

Van een ingevulde Kringloopwijzer naar een kringloopboer
Frank Verhoeven, Boerenverstand

 • Hoe word je een goede kringloopboer?
 • Praktijkervaringen kringloopboeren
 • Stikstofplan en verdienmodellen
12.00 uur

Boerengrond = energiewinning
Rolf Koster, algemeen directeur Prowind B.V.

12.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.00 uur

Toekomstbestendige kringlooplandbouw
Jan Willem Erisman, CEO Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies

 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw
 • Stikstof dossier
13.30 uur

Bioraffinage voor een duurzame economie
Johan Sanders, Em. hoogleraar Biobased Economy Wageningen University & Research

 • People, planet, profit
 • Gras bioraffinage
14.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
14.30 uur

Duurzaamheid voor een eerlijke prijs
Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie

 • Laat consument via een ‘eerlijke prijs’ betalen voor duurzamer voedsel en kringlooplandbouw
 • Eerlijke prijs via een accijns op vlees en Fonds Eerlijke Vleesprijs: 600 miljoen euro per jaar voor boeren
 • Eerlijke prijs op vlees en zuivel via marktpartijen
 • Meerderheid bevolking steunt eerlijke prijs vlees onder voorwaarden -  politieke steun
15.00 uur

Versnellen van de voorsprong
Alain Cracau, Hoofd Business Development Verduurzaming Rabobank

 • De huidige koppositie van de agrarische sector
 • Waar staan we op het gebied van duurzaamheid en toegevoegde waarde
 • Welke scenario's naar de toekomst zien we en welke aanpak past hier het beste bij?
15.30 uur

Een boterham verdienen met natuur
Daan Groot, Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur HAS en de Natuurverdubbelaars

 • Verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk
 • Verdienmodellen opzetten binnen de huidige wet en regelgeving
 • Bespaarmogelijkheden in de agrarische sector
16.00 uur Borrel

 

Strobaalsessies
Tijdens de strobaalsessies vertellen boeren, telers en andere bedrijven in de agrarische sector hoe zij circulair ondernemen. Hoe hebben ze het aangepakt en wat is het verdienmodel? Schuif aan om te luisteren en stel al je vragen. 
Dagvoorzitter Frans Miggelbrink
10.00 uur

Dieren houden met oog voor milieu
Wim van Vulpen, varkenshouder

 • Dieren houden met oog voor milieu en welzijn
 • Spuiwater voor bemesting fruitbomen
10.30 uur

Duurzaam produceren door opschalen en keten sluiten
Jan Kuijpers, vleeskuikenhouder en eigenaar Nieuw Gemengd Bedrijf Kuijpers Kip

 • Samenwerking tussen vleeskuikenbedrijf, varkensbedrijf en bio energie centrale
 • Opschalen en productieketen verkorten
 • Kringloop rond door op te schalen
11.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
11.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
12.00 uur

Duurzaam akkerbouwen
Jan Reinier de Jong, akkerbouwbedrijf De Jong

 • Agrarisch natuurbeheer met akkerranden en akkervogelvoervelden
 • Precisielandbouw voor verbeteren duurzaamheid bodem
 • Opzetten eigen zonnepark en opslaan zonne-energie
12.30 uur

Hergebruik bedrijfswarmte
Wouter Schep, melkveehouder en voorzitter van Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen (CMG)

 • Warmtewinning door koelen melk en mest
 • In de toekomst van het gas af door eigen opgewekte warmte
 • Weidegang, verbeteren biodiversiteit
 • Emissiearm aanwenden mest
13.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
14.00 uur

Een afwisselend landschap
Cornelis Mosselman, akkerbouwer

 • Strokenteelt met verschillende gewassen en permanente rijpaden
 • Boeren zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
 • Korte afzetketens en afvalstromen omzetten in meststoffen
14.30 uur

Duurzaam, streekeigen product
Edwin Elshof, varkenshouder Elshof Agro Holding / Porc D'Or

 • Lokaal, duurzaam product in de markt zetten
 • Kringloop visie Porc D'Or
 • Opbrengst zonnepanelen en andere duurzame investeringen
15.00 uur

Natuurbeheer & boeren
Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter BoerenNatuur

 • Geïntegreerd agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 • Meer biodiversiteit en akkerranden
 • Natuurinclusief boeren
16.00 uur Borrel

 

Kringlooprondes
Er zijn veel verschillende initiatieven rondom kringlooplandbouw. Tijdens deze rondes krijg je meer inzicht in deze nieuwe initiatieven en brengen sommige sprekers je ook op de hoogte van verschillende subsidieregelingen en wetgeving.

Dagvoorzitter Lydia van Rooijen, redacteur Boerderij
10.00 uur

Uitdaging regelgeving en ondernemerschap
Hans Scholte, bedrijfsadviseur Flynth Accountants en Adviseurs

 • Waar staat u en waar kunt u naar toe?
 • Welke ontwikkelingen en mogelijkheden zien we
 • Je kunt niet groen doen, als je rood staat
10.30 uur

Een groenblauw architectuur in het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Aard Mulders, senior beleidsmedewerker Ministerie van LNV

 • Hoe wordt het toekomstig GLB vormgegeven zodat het een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw ondersteunt, zowel de basispremie, de een puntensysteem voor nieuwe ecoregelingen, agrarisch natuurbeheer, investeringen, samenwerking, kennis als innovatie.
11.00 uur

Bokashi: Van reststroom naar bodemvoeding
Gjalt Jan Feersma Hoekstra, verkoper binnendienst Agriton

 • Circulair gebruiken van reststromen
 • Vastleggen van koolstoffen in de bodem
 • Voeden van bodemleven
11.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
12.00 uur  Pauze - bezoek het innovatieplein
12.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.30 uur

Bodem-enting: Groei voor plant, bodem en boer
Marcel Rikmanspoel, Rikmanspoel Agro

 • Stikstof benutting verhogen door bodem-enting
 • Opbouw organische stof uit natuurlijke groei
 • Kunstmest vrij telen
14.00 uur

Biodiversiteit in het landschap
Pieter van der Valk, melkveehouder Mts Van der Valk

 • Meer biodiversiteit in hun landschap
 • Mogelijkheden en kansen
 • Hoe kunnen boer en burger elkaar hierbij vinden
14.30 uur

MIA/Vamil regeling
Arie de Jong, relatiebeheerder Van Oers Agro

 • Uitleg regelingen en aanvraag
15.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
15.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
16.00 uur Borrel

 


De Agri Duurzaamheidsdag wordt mede mogelijk gemaakt door onze trotse partners:

Prowind
Hanskamp van laar
Wildkamp
Rabo Agriton Bosch Beton WES