header

 

Programma

Je bent van 9.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom op de Agri Duurzaamheidsdag. Naast het Innovatieplein met alle nieuwste innovaties in duurzaamheid voor de agrisector kun je diverse presentaties, workshops en sessies volgen. Bekijk hieronder het complete programma:

programma

 

Innovatieplein
Stap binnen in de wereld vol duurzame mogelijkheden voor de agrarische sector. Je kunt hier de producten en mogelijkheden bekijken en doe vooral informatie op wat voor jou interessant kan zijn.

9.30 - 17.00 uur

10.00 uur

Innovatieplein.
Bekijk het exposantenoverzicht of de plattegrond voor de aanwezige exposanten tijdens de Agri Duurzaamheidsdag.

Opening Agri Duurzaamheidsdag door Dr. Rob van Brouwershaven, kwartiermaker programmadirecteur Implementatie Visie LNV

 

Trends & Innovatie theater
Het hoofdpodium staat in het teken van vooraanstaande sprekers op het gebied van duurzaamheid. Laat je inspireren door experts, onderzoekers en goeroes in duurzame landbouw en circulair ondernemen.
11.00 uur

Hoe duurzaam zijn we nu?
Drs. Elies P.J. Lemkes-Straver, lector duurzaam produceren in de agrofoodsector HAS

 • Meten van duurzaamheid
 • Klimaat footprint van agrarische bedrijven
 • Plantaardig en dierlijk
11.30 uur Verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw sector
Ruud Huirne, speciaal adviseur Food & Agri Rabobank en ondernemer Bio Energy
12.00 uur

Een circulair businessplan
Maurits Groen ●mgmc

 • Groene Initiatieven Wakawaka en Kipster
 • Durf duurzaam te denken
 • Visie en strategie bepalen
12.30 uur Uitreiking Agrarisch Innovator van het Jaar 2018
Jaarlijkse uitreiking aan één van de genomineerden door Boerderij en ForFarmers
13.00 uur

On the way to Planet Proof melk
Herman Docters van Leeuwen, programma manager Agroketens SMK/Maatlat Duurzame Veehouderij

 • De duurzamere stal (productie-inrichting)
 • Het duurzamere product (productie)
 • Fiscale regelingen MIA, Vamil en Regeling groenprojecten
13.30 uur

FrieslandCampina Energie: kansen voor melkveehouders met Solar, Wind en Jumpstart
Ynte de Vries, programmaleider Farm Energy bij FrieslandCampina

14.00 uur

De essentiële rol van dynamic pricing in de energietransitie
Dhr. ten Barge, Nieuwe Stroom

14.30 uur

Bezoek het Innovatieplein

15.00 uur

Boeren tussen de zonnepanelen, (on)mogelijk?
Lenneke Slooff-Hoek, ECN.TNO

 • Mogelijkheden van gecombineerd ruimtegebruik en geïntegreerde zonne-energie systemen
 • Voorbeelden combinaties van zonne/energie met agrarische en ecologische functies
 • De gevolgen van dit gecombineerd landgebruik voor subsidies en vergunningen
15.30 uur

De olifant in de kamer van het natuurherstel
Dirk Strijker, Mansholtleerstoel Rijksuniversiteit Groningen

 • Biodiversiteit
 • Kringlopen
16.00 uur

Circulair ondernemen in de agri- en foodbusiness
Janne van den Akker, Aeres

 • Circkl businesslab
 • Resultaten circulaire rundermest
16.30 uur Bezoek het Innovatieplein

 

Strobaalsessies
Tijdens de strobaalsessies vertellen boeren, telers en andere bedrijven in de agrarische sector hoe zij circulair ondernemen. Hoe hebben ze het aangepakt en wat is het verdienmodel? Schuif aan om te luisteren en stel al je vragen. 
10.30 uur

Energierekening bijna halveren met simpele oplossingen
Greet Ruitenberg, programmaleider Energie neutrale Melkveehouderij

 • Monitoring energieverbruikers stal 
 • Eenvoudige oplossingen om de energierekening te halveren
11.00 uur

Optimale bedrijfskringloop
Pieter Winter, Agro Giethoorn

 • Gecombineerde bedrijfsvoering met aardappelteelt, vleeskuikens, biogasinstallatie en droger
 • De kringloop rond op bedrijfsniveau 
11.30 uur

Economische duurzaamheid of boerenverstand gebruiken
Peter van der Avoird, kweker Van der Avoird Trayplant

 • De restwarmte van koelcellen wordt gebruikt voor verwarming van kantoren en bedrijfsruimten
 • Grondverwarming (besparing van ongeveer 30% energie)
 • Alle locaties groene stroom (sinds 5 jaar) nu een locatie zonnepanelen
 • Nieuwe locatie is de doelstelling: geen gas, maximaal stroom opwekken door zon of wind
12.00 uur Bezoek het Innovatieplein
12.30 uur

Duurzame voedselproductie
Hans Verhoeven, varkenshouder De Hoeve Innovatie en Keten Duurzaam Varkensvlees

 • Keten Duurzaam Varkensvlees
 • Stal van de Toekomst
 • Kringloop sluiten
13.00 uur  Bezoek het Innovatieplein
13.30 uur

Bokinclusief Boeren met Bio Goat Meat
Marieke Louwes, Bio Goat Meat

Geitenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten dus de bokjes zijn in zekere zin een restproduct van geitenmelk. Biologische geitenhouders hebben een coöperatie onder de noemer Bio Goat Meat opgericht waarmee ze het vlees van bokjes een bestemming geven.

14.00 uur

Op weg naar een duurzame akkerbouw
Jasper Roubos, akkerbouwer het groene Hart

 • Elektriciteitsonafhankelijkheid middels zonne-energie
 • Natuur inclusief en duurzaam gebruik pesticiden
14.30 uur

Meest energiezuinige stal van Europa
Jan Pieter van Tilburg, melkveehouder Zandhoeve Holsteins

 • Warmteterugwinning
 • Energiezuinig lichtplan
 • Innovatieve melkkoeltechnieken
 • Windmolens
15.00 uur Bezoek het Innovatieplein
15.30 uur

Milieuvriendelijk & duurzaam vleeskuikens houden
Robert Nijkamp, Windstreekstal

 • Lagere uitstoot en minimaal energieverbruik
 • Natuurlijke ventilatie en gebruik lichaamswarmte dieren
 • Sterke reductie ammoniakuitstoot en fijnstofgehalte
16.00 uur

Duurzaam ziektemanagement
Harmen Wollerich, Teeltadviseur Dacom

 • Efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 • Bonus punten voor On the way to PlanetProof
 • Gewasgroeimodel, klaar voor de toekomst
16.30 uur Bezoek het Innovatieplein

 

Workshops subsidies & wetgeving
Vanuit de overheid wordt duurzaamheid gestimuleerd. Tijdens de sessies wordt uitgelegd welke subsidies je wanneer kunt gebruiken en welke stappen je moet ondernemen. Ook de verschillende financiële mogelijkheden en wetgeving komen aan bod. 
10.00 uur

Ontvangst - dagvoorzitter Lydia van Rooijen, redactie Boerderij

10.30 uur

Draaien aan de duurzaamheidsknoppen; welke oplossing past op mijn bedrijf?
Han Pot, Energie Kenniscentrum

 • Waar let je op bij de verduurzaming van je bedrijf
 • Welke duurzame mogelijkheden zijn er
11.00 uur Bezoek het Innovatieplein 
11.30 uur

Bezoek het Innovatieplein

12.00 uur Bezoek het Innovatieplein
12.30 uur

POP3 subsidies
Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri / Netwerk Platteland Regie Bureau POP

 • Succesvolle projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd met POP3 subsidies
 • De thema's van POP3
 • Komende resterende openstellingen en wijze an aanvragen
13.00 uur

Draaien aan de duurzaamheidsknoppen: welke oplossing past op mijn bedrijf? 
Han Pot, Energie Kenniscentrum

 • Waar let je op bij de verduurzaming van je bedrijf
 • Welke duurzame mogelijkheden zijn er
13.30 uur Bezoek het Innovatieplein
14.00 uur Bezoek het Innovatieplein
14.30 uur

Informatieplicht en energiebesparende maatregelen voor agrarische bedrijven
Gryt de Jong, RVO

 • Verplichting energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn
 • Informatieplicht voor organisaties
 • Erkende maatregelen
15.00 uur

POP3 subsidies
Kees Anker, Nationaal Coördinator EIP-Agri / Netwerk Platteland Regie Bureau POP

 • Succesvolle projecten die tot nu toe zijn gerealiseerd met POP3 subsidies
 • De thema's van POP3
 • Komende resterende openstellingen en wijze an aanvragen
15.30 uur Fiscale aspecten zonnepanelen, zonneparken en windturbines

André Verduijn, vaksectie Recht VLB

16.00 uur Bezoek het Innovatieplein
16.30 uur Bezoek het Innovatieplein

 


Partners

cssdacomenergie kenniscentrumEnergiePlusDakfriesland campinaG2 Energyhasministerienieuwe stroompit energieregiebureau popsmkTNOreesinkvollegrondsgroentenet

 

 

Mediapartners


boerderij  groenten en fruit  pluimveehouderij  trekker magazine