header ADD

 

Programma

Je bent van 9.30 uur tot 17.00 uur van harte welkom op de Agri Duurzaamheidsdag. Naast het Innovatieplein met alle nieuwste innovaties in duurzaamheid voor de agrisector kun je diverse presentaties, workshops en sessies volgen. Bekijk hieronder het complete programma:

 

Innovatieplein
Stap binnen in de wereld vol duurzame mogelijkheden voor de agrarische sector. Je kunt hier de producten en mogelijkheden bekijken en doe vooral informatie op wat voor jou interessant kan zijn.

9.30 - 17.00 uur

10.00 uur

Innovatieplein.
Bekijk het exposantenoverzicht voor de aanwezige exposanten tijdens de Agri Duurzaamheidsdag.

Opening Agri Duurzaamheidsdag
Trends & innovatie theater

 

Trends & Innovatie theater
Het hoofdpodium staat in het teken van vooraanstaande sprekers op het gebied van duurzaamheid. Laat je inspireren door experts, onderzoekers en goeroes in duurzame landbouw en circulair ondernemen.
10.30 uur Sprekers volgen zsm
11.00 uur

De rol van dieren in een sustainable voeding systeem
Martin Scholten, Algemeen directeur Dierwetenschappen Wageningen University & Research  

 • Feed-food competitie vermijden
 • Dierlijke producten op een duurzame manier consumeren
11.30 uur

Van een ingevulde Kringloopwijzer naar een kringloopboer
Frank Verhoeven, Boerenverstand

 • Hoe word je een goede kringloopboer?
 • Praktijkervaringen kringloopboeren
 • Stikstofplan en verdienmodellen
12.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
12.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.00 uur

Toekomstbestendige kringlooplandbouw
Jan Willem Erisman, CEO Louis Bolk Instituut en bijzonder hoogleraar integrale stikstofstudies

 • Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw
 • Stikstof dossier
13.30 uur

Bioraffinage voor een duurzame economie
Johan Sanders, Em. hoogleraar Biobased Economy Wageningen University & Research

 • People, planet, profit
 • Gras bioraffinage
14.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
14.30 uur

Duurzaamheid voor een eerlijke prijs
Jeroom Remmers, Directeur TAPP Coalitie

 • Laat consument via een ‘eerlijke prijs’ betalen voor duurzamer voedsel en kringlooplandbouw
 • Eerlijke prijs via een accijns op vlees en Fonds Eerlijke Vleesprijs: 600 miljoen euro per jaar voor boeren
 • Eerlijke prijs op vlees en zuivel via marktpartijen
 • Meerderheid bevolking steunt eerlijke prijs vlees onder voorwaarden -  politieke steun
15.00 uur
15.30 uur

Een boterham verdienen met natuur
Daan Groot, Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur HAS en de Natuurverdubbelaars

 • Verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk
 • Verdienmodellen opzetten binnen de huidige wet en regelgeving
 • Bespaarmogelijkheden in de agrarische sector
16.00 uur Borrel

 

Strobaalsessies
Tijdens de strobaalsessies vertellen boeren, telers en andere bedrijven in de agrarische sector hoe zij circulair ondernemen. Hoe hebben ze het aangepakt en wat is het verdienmodel? Schuif aan om te luisteren en stel al je vragen. 
10.30 uur

Duurzaam produceren door opschalen en keten sluiten
Jan Kuijpers, vleeskuikenhouder en eigenaar Nieuw Gemengd Bedrijf Kuijpers Kip

 • Samenwerking tussen vleeskuikenbedrijf, varkensbedrijf en bio energie centrale
 • Opschalen en productieketen verkorten
 • Kringloop rond door op te schalen
11.00 uur

Natuurbeheer & boeren
Alex Datema, melkveehouder in Groningen en voorzitter BoerenNatuur

 • Geïntegreerd agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 • Meer biodiversiteit en akkerranden
 • Natuurinclusief boeren
11.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
12.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
12.30 uur

Hergebruik bedrijfswarmte
Wouter Schep, melkveehouder en voorzitter van Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen (CMG)

 • Warmtewinning door koelen melk en mest
 • In de toekomst van het gas af door eigen opgewekte warmte
 • Weidegang, verbeteren biodiversiteit
 • Emissiearm aanwenden mest
13.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
14.00 uur
14.30 uur

Duurzaam, streekeigen product
Edwin Elshof, varkenshouder Elshof Agro Holding / Porc D'Or

 • Lokaal, duurzaam product in de markt zetten
 • Kringloop visie Porc D'Or
 • Opbrengst zonnepanelen en andere duurzame investeringen
15.00 uur Bezoek het Innovatieplein
16.00 uur Borrel

 

Workshops subsidies & wetgeving
Vanuit de overheid wordt duurzaamheid gestimuleerd. Tijdens de sessies wordt uitgelegd welke subsidies je wanneer kunt gebruiken en welke stappen je moet ondernemen. Ook de verschillende financiële mogelijkheden en wetgeving komen aan bod. 
10.30 uur Sprekers volgen zsm
11.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein 
11.30 uur
12.00 uur  
12.30 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
13.00 uur
13.30 uur  
14.00 uur Pauze - bezoek het innovatieplein
14.30 uur

MIA/Vamil regeling
Van Oers Agro

 • Uitleg regelingen en aanvraag
15.00 uur
15.30 uur Bezoek het innovatieplein
16.00 uur Borrel