VarkensAchtergrond

Eurocommissaris verdiept zich in sierteelthandel

Mariann Fischer Boel kijkt toe hoe bloemen en planten van FloraHolland worden klaargezet voor transport.

De Eurocommissaris van landbouw bracht vandaag op uitnodiging van de veiling een bezoek aan het Westland. Zij werd op de vestiging in Naaldwijk ontvangen door bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen, met wie zij sprak over subsidieregelgeving en handelsbarrières. Later op de dag bezocht zij ook leverancier van snijbloemen en kamerplanten Intergreen. Foto Roel Dijkstra

In Alkmaar was het vandaag graskaasdag, de dag waarop voor het eerst in het seizoen kaas wordt aangevoerd die gemaakt is uit melk van koeien die na de stalperiode weer vers gras hebben gegraasd. Op deze dag organiseren keurmeesters van FrieslandCampina en Cono Kaasmakers een speciale keuring voor personen of organisaties die betrokken zijn bij de Alkmaarse kaasmarkt. Foto Marco Schilpp

Op het biologische akkerbouwbedrijf van Pieter Hugo Visser, Ard van Gaalen en Arian de Jong uit het Zuid-Hollandse Zuid-Beijerland is het hoogseizoen. Door de gunstige weersomstandigheden groeien niet alleen de gewassen, maar ook het onkruid goed. “Tussen de rijen kunnen we het onkruid met de schoffelmachine weghalen, maar in de rijen is het handwerk. De medewerkers nemen één rij per keer mee”, aldus Visser. In totaal is het biologische bedrijf van de drie ondernemers 240 hectare groot. Foto Rein Geleijnse

Enkele bezoekers van de nieuwe stal voor opfokzeugen van de familie Veldhuizen bekijken folders in het luchtkanaal naar de luchtwasser van de stal. De nieuwe stal is gebouwd voor 2.880 opfokzeugen en heeft 24 afdelingen van 120 dieren. De zeugen beschikken over een hokoppervlakte van 1 vierkante meter per dier. De stal is uitgerust met een biologische combiluchtwasser en centrale afzuiging. De dieren krijgen voer met een computergestuurde droogvoerinstallatie. Het bedrijf van de familie Veldhuizen is een fokbedrijf dat Topigs 20-, Topigs 30- en Topigs 40-zeugen produceert. Het beschikt naast de locatie in Woudenberg in Utrecht over productielocaties in Rhenen en het Gelderse Wehl. Foto Wil Groenhuijsen

Beheer
WP Admin