AlgemeenAchtergrond

EU-zuivelbond: meer transparantie nodig

Meer transparantie in de productieketen en een grotere risico-afdekking via contracten.

Dit zijn volgens een studie in opdracht van de Europese zuivelbond (EDA) de beste manieren om te kunnen omgaan met de steeds grotere prijsschommelingen op de Europese en mondiale zuivelmarkt. In de studie, die is verricht door de Universiteit van Cork, wordt duidelijk gemaakt dat de langzaam voorbijtrekkende zuivelcrisis weliswaar is veroorzaakt door een reeks van factoren.

Toch is gebrek aan kennis over de actuele productie, voorraden en te verwachten productie een van de voornaamste oorzaken geweest, stellen de onderzoekers. Een van de aanbevelingen in het rapport is dan ook om de Europese Commissie te belasten met het verzamelen van meer gegevens over de Europese zuivelproductie, voorraden en het verbruik dan tot nu toe gebeurt.

In wezen zou daarmee een oud gebruik in ere worden hersteld. Vroeger werden veel meer statistieken verzameld dan nu gebeurt. Overigens zien de onderzoekers niet overal instabiliteit. De consumentenprijzen voor zuivelpoducten zijn bij alle heftige schommelingen in de markt redelijk stabiel. Dit komt vermoedelijk door het kleine aantal heel grote inkooppartijen in het grootwinkelbedrijf.

Beheer
WP Admin