AlgemeenOpinie

EU-hof: toeslagrecht van pachter

Toeslagrechten behoren tot de pachter. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in antwoord op vragen van het Nederlandse Pachthof.

“De bedrijfstoeslagregeling vormt een inkomenssteun voor landbouwers met als doel de landbouwbevolking te verzekeren van een redelijke levensstandaard. Er is geen verplichting voor de pachter om de toeslagrechten bij het verstrijken van de pacht aan de verpachter over te dragen”, aldus het Europese Hof.

Er is volgens het Hof ook geen reden om aan te nemen dat de pachter door het verbod op ongerechtvaardigde verrijking verplicht zou zijn om toeslagrechten bij het verstrijken van de pacht aan de verpachter over te dragen of om de verpachter hier een vergoeding voor te geven.

De uitspraak is onderdeel van het proefproces dat LTO voert in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbeziet (FPG). De zaak wordt gevoerd aan de hand van een pachter van de Gemeente Kampen die onenigheid kreeg over de eigendom van de toeslagrechten. Het pachthof in Arnhem wilde nog geen uitspraak doen, maar eerst informatie inwinnen bij het Europese Hof. De uitspraak van het Pachthof wordt de komende maanden verwacht.

LTO reageert positief op het advies. “Het sluit aan bij onze visie dat toeslagrechten van de pachter zijn. We hopen dat het Pachthof het advies overneemt”, aldus Dries van Rozen van LTO Noord. Ronnie van Woudenberg van de FPG reageert dat het advies te verwachten was. “Maar wij zijn nog steeds van mening dat het nationale pachtrecht en niet Europeesrechtelijk.”

Beheer
WP Admin