AlgemeenAchtergrond

EU geeft te makkelijk geld aan Turkije

De Europese Commissie geeft te makkelijk toetredingssubsidies aan Turkije, oordeelt Maarten Engwirda van de Europese Rekenkamer.

Het Nederlandse lid van de Rekenkamer presenteerde vandaag in Brussel een onderzoeksrapport.

Turkije krijgt sinds sinds 2002 subsidie om het land klaar te stomen voor toetreding tot de Europese Unie. Het bedrag is opgelopen van 126 miljoen euro in 2002 tot nu ongeveer 700 miljoen euro per jaar.

Engwirda ontdekte dat de Europese Commissie kennelijk lukraak projecten financiert, omdat maar liefst 236 prioriteiten zijn gesteld. ”Dat lijkt me wat veel”, schrijft Engwirda. Bij de projecten ontbreken vaak concrete doelen of een tijdslimiet. Volgens Engwirda heeft Brussel ook onvoldoende informatie of projecten succesvol zijn.

Zo is er een project van 45 miljoen euro in Oost-Anatolië om onder meer ”het leven van de plattelandsbevolking te verbeteren en de boereninkomens te verhogen”. In de beschrijving ontbreekt echter wat de inkomens dan zouden moeten worden of en wanneer dat bereikt moet zijn.

Opmerkelijk genoeg bleken bij een steekproef de onderzochte projecten wel degelijk succesvol. ”Dat is vooral te danken aan de grote inzet van de Turkse autoriteiten”, aldus Engwirda. Hij meent dat de Turken zich beter inzetten dan de justitie-autoriteiten op de Balkan, waar hij eerder onderzoek deed.

Europarlementslid Ria Oomen (CDA), die het Europarlement moet rapporteren over Turkije, meent dat de Europese Commissie en het parlement beter toezicht moeten houden op de subsidies voor Turkije. ”De Europese subsidies moeten Turkije in staat stellen om te hervormen naar een moderne en welvarende rechtsstaat. Wanneer de gelden niet genoeg voor dat doel worden besteed, doen we Turkije en onszelf tekort.”

Turkije is een van de drie kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, samen met Kroatië en Macedonië.

Beheer
WP Admin