Premium
Een deel van de pasgeboren biggen die biest op heeft gaat tijdelijk achter een hekje, zodat de overige dieren ook voldoende biest binnen krijgen. - Foto's: Anne van der Woude VarkensErvaring

Topbiggen voor Duitsland met inzet van pleegzeugen

Via kleuren, onder meer van zeugenkaarten, wordt veel visueel gemaakt in de stal. Dat geeft duidelijkheid.

De biggen groeien als kool. Na een zoog- en opfokperiode van iets meer dan tien weken weken ze gemiddeld 26,5 kilo en gaan ze weg voor export.

Door na spenen aanvullend vers drinkwater en voer te verstrekken wil Jorno Broeders de speendip verder verminderen.

De biggen krijgen wel droogvoer voor het spenen, mede om te wennen aan vast voer.

Een verwarmd nest houdt de pasgeboren biggen op temperatuur. Er hangen geen warmtelampen.

De biggen en gelten worden gescheiden opgelegd in de opfokstal. De lichtere biggen direct bij de entree van de afdeling.

Bovenaanzicht van het bedrijf van Broeders.

Beheer
WP Admin