Premium
In de voerkeuken, waar het voer voor alle dieren wordt gemaakt, gaat het maken van de 13 rantsoenen met 10 grondstoffen en aanvullend voer volledig automatisch. Sensoren in de 4 zaksilo’s met vleesvarkensvoer bepalen of er weer een nieuwe portie gemaakt dient te worden. - Foto's: Ronald Hissink VarkensErvaring

Sallandse varkensboer maakt eigen voer

Stephan Rientjes (44) heeft in Raalte (Ov.) een gesloten varkensbedrijf met 930 zeugen met eigen opfok. De varkens krijgen voer van eigen - en enkelvoudige grondstoffen die op het bedrijf tot meel worden gemalen.

De TN70 x TN Tempo vleesvarkens worden zoveel mogelijk op geslacht, beren en gelten, opgelegd, maar krijgen hetzelfde rantsoen. Met gemiddeld 960 gram groei is Rientjes tevreden over de resultaten.

Voor de twee nieuwe graansilo’s, een investering van ongeveer €300.000 heeft Rientjes zelf via de POP3 regeling Europese subsidie aangevraagd en €95.000 subsidie ontvangen.

Via realtime monitoring kan Rientjes het klimaat in de stal met temperatuur, luchtvochtigheid ammoniak en CO2 gehalte bijhouden en eventueel bijstellen indien nodig.

Sinds kort is er ook een zichtstal, waar bezoekers een blik kunnen werpen in de vleesvarkensstal. Wekelijks komen er wel groepen voor vergaderingen of bijeenkomsten, maar ook dagjesmensen, op de fiets of wandelaars kunnen overdag een kijkje nemen bij de varkens.

De varkens worden geleverd aan het Beter voor- programma van AH. Hier zijn extra voorwaarden aan verbonden, zoals in elk hok verrijkingsmateriaal en een schuurborstel.

Voor de hamermolen, waar de grondstoffen gemalen worden, is een magneet geplaatst die alle ijzeren onderdelen opvangt zodat dit niet in het voer komt.

De varkens krijgen allemaal meel verstrekt via een CDI – voersysteem. Het eigen gemalen voer moet net zo goed zijn, of zelfs nog beter dan mengvoer van een voerleverancier stelt Rientjes.

Beheer
WP Admin