Premium
De aanvoer van mest neemt af zodra het voorjaar zich aandient. Procesmatig is dat niet handig voor een verwerker. - Foto's: Fotostudio Atelier 68 VarkensErvaring

Biologische mestverwerking heeft wel iets tegenstrijdigs

Door de zwaartekracht loopt de vloeistof van de verwerkingssilo's naar de opslagtanks voor het effluent. Het slib blijft zodoende achter.

De aangevoerde mest wordt versneden en gaat de opslag in. In de aanvoerleiding is de blauwe volumemeter gemonteerd die online en realtime de data doorgeeft aan het ministerie.

Ondanks de debietmeters blijft Del'Or de aan- en afvoer wegen. Mocht extra bewijslast nodig zijn, kan het bedrijf dat leveren, motiveert manager Arne Leuridan.

De opslagtanks voor het effluent. Op de voorgrond de pas aangeplante haag.

Reacties

  1. Jammer dat de belgen de stikstof de lucht in laten gaan. De fransen willen dat ook wel ontvangen. Het probleem is de transport. Tankwagens hebben geen terugvracht, walking floors wel.

Beheer
WP Admin