AlgemeenAchtergrond

Energie uit WKK stijgt met 40 procent

De elektriciteitsproductie uit WKK’s is tussen 1998 en 2008 met 40 procent gegroeid. In 2008 produceerden WKK-installaties 61 miljard kilowattuur (kWh) elektriciteit, ten opzichte van 49 miljard kWh in 1998.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de glastuinbouw is in 2008 11 miljard kWh elektriciteit geproduceerd, bijna vier keer zoveel als in 1998. Tussen 1998 en 2004 groeide het vermogen slechts licht, maar tussen 2005 en 2008 verdrievoudigde het bijna. Eind 2008 bedroeg het warmtekrachtvermogen in de glastuinbouw zo’n 3 gigawatt. Dat is ruim 10 procent van het totale vermogen in Nederland.

De groei heeft volgens het CBS te maken met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Tuinders verkopen veel meer zelfgeproduceerde elektriciteit.In 2008 is in Nederland 108 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit geproduceerd, 17 procent meer dan in 1998. Deze toename komt vooral van WKK’s. De overige groei komt vooral uit windenergie. Deze nam tussen 1998 en 2008 toe van 0,6 tot 4,3 miljard kWh.De toegenomen WKK-energie duurzame energiebronnen vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen wordt beperkt.

Beheer
WP Admin