AlgemeenAchtergrond

Emissie-eisen tuinbouw strenger

De emissie-eisen voor stookinstallaties, onder meer in de glastuinbouw, worden verder aangescherpt. Tegelijk worden regels voor veiligheid, onderhoud en keuring van de installaties geschrapt.

Dat staat in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (Bees), dat minister Jacqueline Cramer (Vrom) heeft gepubliceerd. Het besluit wordt op 1 april 2010 van kracht. De aanscherping van de emissie-eisen was al eerder aangekondigd. Het betreft eisen ten aanzien van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en (fijn)stof.

De strengere normen gelden in eerste instantie voor nieuwe installaties; voor bestaande installaties geldt een overgangstermijn van acht jaar. Voor tuinders in het Westland, die CO2van Shell betrekken via Ocap, geldt een overgangsperiode van zo’n tien jaar.

De aanscherping is nodig om aan de nationale emissieplafonds te voldoen, die zijn voorgeschreven in de Europese NEC-richtlijn. Bij ongewijzigd beleid verwacht Vrom een overschrijding van het plafond voor een aantal sectoren, waaronder de landbouw.

De kosten voor de sector zijn aanzienlijk. Voor een gemiddeld landbouwbedrijf schat Vrom deze op 1.270 euro in 2010. In 2020 zullen deze zijn opgelopen naar 6.600 euro. Daarbovenop komen nog kosten voor vermindering van uitstoot van koolwaterstoffen; die liggen tussen de 3.750 en 4.500 euro in 2020. De Bees-regeling heeft betrekking op circa 4.000 glastuinbouwbedrijven en 800 andere landbouwbedrijven.

Beheer
WP Admin