AlgemeenAchtergrond

Eisen voor Groen Label Kas in 2009 versoepeld

Per 1 januari worden de eisen voor de Groen Label Kas op drie punten versoepeld.

Dat heeft het College van Deskundigen Groen Label Kas besloten in overleg met belanghebbenden en de ministeries van VROM en LNV.
Met ingang van 1 januari 2009 worden voor de MIAVamil regeling de eisen voor koolwaterstofemissie, regenwateropslag en de drempelwaarde in het energiecertificaat aangepast. Voor de regeling Groenprojecten wordt alleen de koolwaterstofemissie eis verruimd.

De huidige basiseis van koolwaterstofemissie van een WKK van 1100 mg/Nm3 wordt versoepeld naar 1200 mg/Nm3 (bij 3% O2). Indien de leveranciers van de WKK’s de prestaties aangaande koolwaterstofemissies aantoonbaar kunnen verbeteren, dus een lagere uitstoot dan de gestelde norm van 1200 mg/Nm3 (bij 3% O2) kunnen realiseren, worden 3 punten toegekend per 50 mg/Nm3 vermindering in koolwaterstofemissie. Dit met een maximum van 15 punten. Vóór 1 januari 2012 worden gegevens verzameld van alle in de praktijk geplaatste machines om op basis van de opgedane kennis de norm te evalueren.

De basiseis voor regenwateropslag wordt teruggebracht van 70% naar 60%. Daarmee komt deze eis voor gewasgroep 1 op de wettelijke norm van 500 m3/ha, voor gewasgroep 2 op 600 m3/ha, voor gewasgroep 3 op 675 m3/ha en voor gewasgroep 4 op 750 m3/ha.
Ook wordt de geldende drempelwaarde in het energiecertificaat voor intensieve teelten verlaagd van 25% naar 15%. Deze aangepaste eis biedt belichte teelten (roos, chrysant en gerbera) maar ook de teelten van vruchtgewassen (tomaat en paprika) de mogelijkheid om aan GLK8 te kunnen voldoen.

Tuinbouwkassen die het Groen Label Kas certificaat behalen, kunnen meedoen met de regeling Groenprojecten en de overheidsregelingen MIA en Vamil. Dat wil zeggen dat Groen Label Kassen voldoen aan een set strenge milieueisen.