AlgemeenNieuws

Einde aan prijsstijging grond

Doetinchem – Er is een einde gekomen aan de jarenlange stijging van de grondprijs. Uit cijfers van het Kadaster en het LEI blijkt dat de prijs van landbouwgrond stabiliseert. Makelaars bevestigen de cijfers. “Boeren zijn minder gretig”, aldus makelaarsvereniging NVM.

Volgens het Kadaster is in de afgelopen maand gemiddeld rond de 40.000 per hectare betaald voor landbouwgrond. Sinds het voorjaar schommelt de grondprijs rond die waarde. Het Kadaster hanteert andere selectiecriteria dan bijvoorbeeld het LEI. Het Wageningens onderzoeksinstituut constateert eveneens een stabilisering van de grondprijs. Van 2006 tot en met 2008 schoot de grondprijs omhoog van een kleine 30.000 euro per hectare naar 45.000 euro. De laatste vier jaar krabbelde de prijs langzaam verder omhoog. Nu lijkt deze volgens LEI-cijfers te stabiliseren rond 50.000 euro per hectare.

Uitzonderingen daargelaten bevestigen zowel het Kadaster als het LEI dat er een eind is gekomen aan de alsmaar oplopende prijs van landbouwgrond.

Vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM heeft geen verklaring waarom de grondprijs juist nu stabiliseert. Wellicht komt het door het geringe aantal transacties. “Normaal begint in oktober de vraag aan te trekken, maar daar is nu geen sprake van”, zegt vakgroepvoorzitter Arjan van der Waaij. “Het lijkt erop dat boeren nu minder gretig zijn om grond te kopen. De animo neemt iets af.” Van der Waaij voegt eraan toe dat hij hierin geen aanleiding ziet dat de grondprijs de komende maanden daalt.

Ook brancheorganisatie VBO Makelaars constateert dat het aantal grondtransacties laag is. “Het trekt ook niet aan”, zegt Meep van Veldhuizen, voorzitter van sectie Agrarisch Vastgoed. Hij verwacht dat de waarde van incourante percelen, die ongunstig liggen, daalt. Goede grond in de omgeving van grote bedrijven blijft minstens prijshoudend.

Boeren zijn altijd al de grootste marktpartij op de grondmarkt. Het lijkt erop dat ondernemers een pas op hun plaats maken. VBO Makelaars merkt dat ondernemers eerst hun vermogenspositie willen verbeteren alvorens ze zich weer gaan richten op het kopen van grond. Volgens Van Veldhuizen hebben boeren die grond wilden kopen dat inmiddels al gedaan. Er moet eerst weer geld in het laatje komen, alvorens ze zich weer gaan richten op uitbreiding van het areaal. “Maar banken blijven ook moeilijk doen”, voegt de voorzitter er aan toe.

Beheer
WP Admin