VarkensNieuws

Eigenaar KI Staphorst begint nieuw bedrijf

Staphorst – Eigenaar Wim Reesink van KI-service Staphorst is vorige maand een nieuw bedrijf begonnen, Varkens KI Totaal. Het oude bedrijf van Reesink, Varkens KI Service Staphorst, is failliet verklaard op verzoek van Reesink zelf.

Het faillissement is vorige week uitgesproken. Volgens curator Christine Huisman van Benthem Gratama Advocaten is sprake van een klein faillissement met weinig schuldeisers. Het zou in totaal gaan om minder dan 25.000 euro. Het personeel was al eerder met wederzijds goedvinden afgevloeid. In de failliete boedel zitten geen dieren. De gebouwen werden gehuurd. Er zitten verder in de boedel machines en andere bedrijfsbenodigdheden.

Varkens KI-centrum Staphorst werkte sinds 2008 samen met Preferent KI, de KI-onderneming van Harry van Gennip. Preferent zei die samenwerking eind vorig jaar op, onder invloed van tegenvallende omzetontwikkelingen in de jaren daarvoor. Het bedrijf wilde verder gaan vanuit Lierop.

Tussen Preferent en Reesink ontstond een conflict over de beren (Hypor en PIC) die nog in Staphorst lagen. Reesink wilde een goodwillbedrag van 250.000 euro van Preferent alvorens hij de beren zou vrij geven. De rechter sprak echter uit dat Reesink de beren moest laten gaan. Volgens Preferent-directeur Kor Mast is over de te betalen goodwill overeenstemming bereikt tussen Van Gennip en Reesink. “Het bedrag was echter veel kleiner dan de geëiste 250.000 euro.”

Reesink houdt op zijn nieuwe bedrijf Varkens KI Totaal naar eigen zeggen 30 beren en belevert zo’n 30 oude klanten. Hij is dealer van German Piétrain. Hij hoopt ook weer over Deense beren te kunnen beschikken. Verder werkt hij nauw samen met zijn zoon Jelte, de man achter Varkens KI mobiel, een bedrijf dat mobiele KI-diensten levert aan bedrijven die werken met bedrijfs-KI.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen