VarkensOpinie

Eigen toekomst in eigen hand

De top 25 procent vermeerderaars kan geen zaken doen met de top 25 procent vleesvarkenshouders. Dat blijkt uit economisch vergelijk. Hoe gaat de handel om met dit fenomeen?

Stel, we pakken een grote gezonde koppel Piétrain-biggen, vandaag op het hok geleverd €65,00. Dit inclusief de uitgevoerde noodzakelijke entingen en inclusief de dierenartskosten die nog volgen. Er vanuit gaande dat de vleesvarkenshouder een zelfmenger is, bedragen de voerkosten rond €75,00. Vaste kosten voor stal, arbeid, energie en mestafzet zijn €25,00. Totaalkosten €165,00 inclusief btw. Bij 94 kilo geslacht-gewicht is dat €1,76 per kilo, over vier maanden ligt de termijnmarkt op dit niveau. Handelshuis Schuttert heeft varkens vastgelegd voor €1,90. Het houdt allemaal niet over, de kostprijs van een big ligt vandaag op gelijke wijze berekend op €60 af vermeerderaar. Volgens zelfbenoemde deskundigen wordt 2013 een topjaar, maar het moet allemaal nog wel gebeuren.

Schoenen, vlees en stoelen

Op het bovenstaande valt van alles af te dingen. Er zijn goedkopere biggen te krijgen, er zijn er die met €95 voerkosten nog niet wegkomen. Voergeldstallen zijn er ook voor €20, nieuwe stallen kunnen voor €30 nog niet rond gerekend worden. Niet-Piétrain-brengen minder geld op aan de slachthaak, maar kosten ook minder als big. Om alle kosten te dekken en een kleine marge te behalen, is €1,90 niks bijzonders. Daar heeft echter de vleesinkoper geen enkele boodschap aan, we maken immers varkens genoeg. De inkoper van vlees kocht vorig jaar nog schoenen in en volgend jaar wellicht stoelen. Bewust wordt elke band met product en producent gemeden door de inkooporganisaties van grootmachten die er toe doen. Dat wil overigens niet zeggen dat we geen enkele invloed op de eigen marge kunnen uitoefenen.

Belangen botsen

Vorige week was het thema in onze showroom. Daarna volgt het thema Voeding en in mei het thema Gezondheid. Drie belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering, waarop de varkenshouder gelukkig zelf veel invloed heeft. Alleen cijfers volstaan niet, de top 25 procent vermeerderaars ontvangen meer voor hun biggen dan de top 25 procent vleesvarkenshouders ervoor betaald. Met andere woorden: top-vermeerderaars zijn niet gekoppeld aan top-vleesvarkenshouders. Het is kennelijk onmogelijk om als adviseur dan wel handelaar de belangen van beide groepen koplopers evenredig te behartigen. Zeker is wel dat de boer die wekelijks zijn biggen en/of varkens meegeeft en zich ook nog eens volledig laat ontzorgen in mengvoer en andere leveranties, nooit meer aan de marge gaat komen. Dus toch de eigen toekomst voor een belangrijk deel in eigen hand.

Meer informatie over de prijzen van biggen vind je in Boerderij Marktprijzen.