AlgemeenAchtergrond

Effect stengelaaltje verschilt per ras

In vergelijking met andere aardappelrassen lijken Markies, Bintje en Agria het minst gevoelig voor stengelaaltjes.

Dat concludeert onderzoeksinstituut HLB in een rapport over het effect van stengelaaltjes op aardappelrassen.

Aardappelrassen verschillen in gevoeligheid voor symptomen die worden veroorzaakt door stengelaaltjes in gewas en knollen, merkt HLB op na een proef. HLB heeft het stengelaaltjesonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van ernstige aantastingen door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in de aardappelteeltgebieden Noord-Friesland en de IJsselmeerpolders.

De laatste jaren worden deze aantastingen aangetroffen in aardappelen, peen en ui. De financiële schade is aanzienlijk. Aangetaste producten zijn niet meer te vermarkten. Het stengelaaltje tast zowel boven- als ondergrondse stengeldelen aan. In wortels worden ze zelden gevonden, meldt HLB.

In een potproef met 10-literpotten zijn acht rassen in vier herhalingen getoetst op gevoeligheid voor stengelaaltjes in de knol. De rassen zijn in besmette grond gepoot en hebben het hele seizoen in de open lucht gestaan. Het is voor het eerst dat een stengelaaltjesproef met rassen in potten wordt uitgevoerd. Gevoeligheid van het gewas en de knol zijn apart beoordeeld.

In het gewas lijken vooral Ramos, Innovator en Agria gevoelig voor stengelaaltjessymptomen. Als het om besmettingen in de knol gaat, lijkt Innovator het meest gevoelig. Spunta, Desiree, Monalisa en Ramos lijken matig gevoelig. Bintje en Agria lijken in de knol licht gevoelig en het meest ongevoelige ras in deze proef is Markies.

De proef wordt herhaald. Kwekers krijgen dan de mogelijkheid om rassen in een veldproef te laten testen op gevoeligheid voor stengelaaltjessymptomen. HLB benadrukt dat er uit deze eerste proef nog geen harde conclusies kunnen worden getrokken.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin