AlgemeenAchtergrond

Eerste stappen ontpoldering Hedwigepolder gezet

Het ministerie van LNV is de procedure begonnen voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen.

Provinciale Staten van Zeeland en de gemeente Hulst is een reactie gevraagd op de komende bestemmingswijziging. Ook de eigenaar van de grond, de Belgische zakenman Gery de Cloedt, en de pachters in het gebied zijn op de hoogte gebracht, meldt minister Gerda Verburg in een brief aan de Kamer.

De Raad van State verwierp gisteren de bezwaren tegen verruiming van de Westerschelde. De ontpoldering is hier indirect aan gekoppeld. Minister Verburg verwacht komend voorjaar het ontwerp-rijksinpassingsplan formeel ter inzage te kunnen leggen. Dat is een soort bestemmingsplan.

De minister herhaalt dat ze de grond liefst op minnelijke wijze wil verwerven, en dat ze pachters goed wil begeleiden bij de verplaatsing van hun bedrijf.

Overigens is de Hedwigepolder formeel nog niet aangemeld als onderdeel van Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. Het definitieve aanwijzingsbesluit van dat gebied werd eind vorig jaar gepubliceerd.

Verburg volgt een aparte procedure om de Hedwigepolder later toe te voegen aan het Natura 2000-gebied. Reden is onder meer dat de polder niet was opgenomen in het ontwerp-aanwijzingsbesluit, waarover eerder zienswijzen konden worden ingebracht.

Beheer
WP Admin