AlgemeenAchtergrond

Eerst schoon, dan fungiciden

Een goed uitgevoerde bestrijdingsstrategie is de beste garantie voor een schoon gewas zonder oösporen. Het gedogen van aantasting en het niet adequaat verwijderen en vernietigen van aangetast plantmateriaal zijn garanties voor toekomstige problemen met oösporen. Als de aantasting van een gewas toch uit de hand gelopen is, kunnen fungiciden toe worden gepast, speciaal gericht op het voorkomen van het ontstaan van grote hoeveelheden oösporen in het gewas.
Eenmaal in de bodem kunnen oösporen alléén worden tegengegaan d.m.v. een brede, opslagvrije rotatie van 1 op 4 of breder.

Ter informatie (voor onder andere mezelf):
Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden om plantenziekten veroorzaakt door schimmels (fungi) te bestrijden.

Beheer
WP Admin