AlgemeenNieuws

Economisch vertrouwen boer daalt licht

Den Haag – Het vertrouwen van boeren en tuinders in de financieel-economische situatie van hun bedrijf is het afgelopen kwartaal iets gedaald ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar.

De vooruitzichten op de lange termijn worden wel positiever beoordeeld.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van het ministerie van Economische Zaken, LTO, Flynth en LEI. De verschillen per deelsector zijn groot. Zo verbeterde in de melkveehouderij de stemming over de huidige situatie als gevolg van gunstige melkprijzen en relatief lage krachtvoerkosten.

In de akkerbouw is de stemming minder positief. Dit is vermoedelijk het gevolg van een koud voorjaar en prijsdruk op de markten voor aardappelen, uien en granen. Ook de afspraken voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kunnen een rol hebben gespeeld. In de glastuinbouw is de stemming over de huidige situatie nauwelijks veranderd, terwijl de verwachtingen voor de toekomst wat somberder zijn geworden.

De Vertrouwensindex maakt deel uit van een Europese stemmingsmonitor van Copa-Cogeca. Dit maakt het mogelijk verschillende landen met elkaar te vergelijken. Opvallend is dat in Frankrijk de sector erg ontevreden is met het overheidsbeleid; 90 procent van de ondervraagden vindt dat de regering te weinig rekening houdt met agrarische belangen.