AlgemeenAchtergrond

EC draait verlenging interventieregeling terug

De zuivelmarkt staat er zo goed voor dat de eerder dit jaar aangekondigde verlenging van de interventiemogelijkheid wordt teruggedraaid.

Dit heeft de Europese Commissie gezegd tijdens het vandaag gehouden beheerscomité zuivel. Hoewel er momenteel sprake is van stabiliserende prijzen voor poeders, boter en kaas, zijn de zuivelprijzen over de gehele linie goed te noemen. De gemiddelde prijzen voor boter en magere melkpoeders bevinden zich op dit moment 30 procent boven het interventieniveau, constateert de Commissie. Dit, gecombineerd met de globaal genomen gunstige marktvooruitzichten, maakt het volgens haar niet meer nodig om nog een calamiteitenregeling overeind te houden.

In de voorbije nazomer is afgesproken om het interventieregime voor boter en magere melkpoeder te verlengen van 1 december tot en met 28 februari. Die verlenging is nu teruggedraaid. Bij het beheerscomité van vandaag is gezien de markt dan ook weinig poeder voor export met restitutie aangemeld.

Beheer
WP Admin