Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

€ 1,5 miljoen subsidie voor verkaveling in Overijssel

Provincie Overijssel heeft de POP3-subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ opengesteld.

Deze regeling heeft als doel het verhogen van de efficiëntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen. Geïnteresseerde boeren hebben tot en met 7 maart 2018 de tijd een aanvraag te doen voor de regeling. POP3 is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma dat het platteland op allerlei terreinen waaronder de landbouw moet versterken.

Verkaveling levert boeren winst op

Volgens Hester Maij, Overijssels gedeputeerde landbouw, is de POP3-regeling van groot belang. “De verbetering van de verkaveling levert veel winst op voor agrariërs. Ik zie dat ook bij de verschillende landinrichtingsprojecten in Overijssel. Het leidt tot kostenbesparingen doordat bijvoorbeeld percelen dichter bij het erf komen te liggen. Daardoor krijgen de ondernemers ook weer ruimte om te investeren in hun bedrijf. En een sterke landbouw is belangrijk voor Overijssel. De agrarische sector is goed voor maar liefst 15% van de totale werkgelegenheid. Daarom investeren we ook met ons Agro&Food programma in de verduurzaming van de hele voedselketen.”

Digitaal loket

Er is in totaal € 1.500.000 aan POP3-gelden beschikbaar. De helft hiervan is Europees geld, de provincie draagt de andere helft bij. Overijssel heeft een digitaal loket waarin de subsidiemogelijkheden op een rij staan.

Beheer
WP Admin