AlgemeenAchtergrond

Duurzame mestmaatregel

Het maakt op het eerste gezicht een wat rare indruk. In een tijd waarin enkel sprake lijkt van krimp van de Nederlandse veestapel komt landbouwminister Cees Veerman met een stimuleringsmaatregel die tot gevolg heeft dat de pluimveestapel weer met miljoenen dieren kan toenemen. En dat terwijl dezelfde rijksoverheid de afgelopen jaren miljoenen euro’s heeft gespendeerd om grote aantallen dieren op te kopen.

Beheer
WP Admin