AlgemeenAchtergrond

Duurzame melkveehouderij valt onder groenregeling

De melkveehouderij wordt vanaf volgend jaar opgenomen in de groenregeling. Dat betekent dat investeringen in duurzame melkveestallen kunnen worden gerealiseerd tegen gunstiger kredietvoorwaarden.

Dat blijkt uit de ontwerpregeling groenprojecten, die minister Jacqueline Cramer (Vrom) naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe regeling moet de huidige, die dateert uit 2005, vervangen.

De groenregeling geeft aan beleggers in duurzame projecten fiscale voordelen. De bank sluist een deel van deze voordelen via ‘groenfondsen’ door naar de ondernemers, die ‘groene’ investeringen doen.

Tot nu toe viel alleen de biologische landbouw onder de groenregeling. De melkveehouderij is nu de eerste gangbare tak, die onder de regeling is gebracht. Om de duuurzaamheid te bepalen wordt gebruik gemaakt van de Maatlat duuurzame veehouderij.

Eerder dit jaar werd al wel het eerste zogeheten ‘groencertificaat’ uitgereikt aan gangbaar melkveehouder Anton Stokman uit Koudum, die zo tegen gunstige voorwaarden een nieuwe ‘vrije keuze-stal’ kon bouwen. Dit betrof echter een uitzondering.

Ook investeringen en beleggingen in natuur- en landschapsbeheer, groenlabelkassen, duurzame viskweek, duurzame energie (bijvoorbeeld biogas en zonne-energie) en aardwarmte vallen onder de regeling.

Beheer
WP Admin