AkkerbouwAchtergrond

‘Dutch Carrot group wil alleen kwaliteitsproduct leveren’

“Wij willen het rendement van de peenteelt voor telers verbeteren. Als telers produceren en leveren wat we vragen mogen ze ons afrekenen op een rendabele peenprijs, zegt Hendrik Eerkens.”

Agrifirm heeft samen met verwerkingsbedrijven Hiemstra en Koop Landbouw een nieuw peenbedrijf opgericht, Dutch Carrot Group (DC-Group). Hendrik Eerkens, coördinator van DC-Group, wil teelt en afzet dichter bij elkaar brengen. Partijen in de keten weten waarop ze kunnen rekenen en spelen daarop in. „Zo willen wij het rendement van de teelt voor telers verbeteren.”

Legt u dat eens uit?
„De winst die de coöperatie Agrifirm maakt met DC-Group vloeit terug naar de pooltelers. Dat berekenen we in de poolprijs. Idem voor het verlies. Telers die telen voor de dagprijs, betalen wij een prijs die afhankelijk is van wat we op dat moment maken in de markt.”

Kan iedereen voor jullie telen?
„We gaan eerst verder met de groep peentelers die nu al voor Agrifirm teelt. Als er dan nog ruimte is, is er plek voor andere telers. Voorwaarde is wel dat telers beschikken over kwalitatief goede peengrond. Overigens kunnen we wel in het seizoen peen bijkopen of importeren uit de vrije markt om jaarrond te leveren.”

DC-Group zet hoog in op kwaliteit. Neem alleen al het label Top Carrots.
„Dat klopt. We willen alleen kwaliteitsproduct leveren. Telers die onze eisen te hoog vinden, passen niet bij ons.”

Veel telers vinden de peenhandel onbetrouwbaar. Groot discussiepunt is altijd de netto kilo’s in de kist.
„Dat hoor ik vaak. Maar Agrifirm heeft daar geen last van. Wij spoelen samen met de telers proef. De netto kilo’s in de kist betalen we uit.”

Betaalt DC-Group meer dan collegabedrijven?
„Dat is wel onze doelstelling. Maar ik garandeer niet dat we jaarrond de hoogste dagprijs betalen. Het is niet alleen de prijs, maar ook de betrouwbaarheid van financiële afwikkeling.”

Waar staan jullie over 5 jaar?
„Laten we eerst maar eens een jaar draaien.”

En concreet: waarop mogen telers DC-Group afrekenen?
„Op een rendabele teelt met zekerheid van afzet, mits telers produceren en leveren wat we vragen.”

Beheer
WP Admin