AlgemeenAchtergrond

Droogte teistert deel Nieuw-Zeeland

Melkveehouders in het Noordoosten van Nieuw-Zeeland hebben te kampen met aanhoudende droogte.

De verwachting van zuivelverwerker Fonterra is dat de productie bij een aantal bedrijven op het Noordereiland lager dan vorig seizoen zal uitvallen.

Tegenover het Nieuw-Zeelandse persbureau NZPA zegt Fonterra uit te gaan van 2 procent minder melkproductie op het Noordereiland. De zuivelonderneming gaat echter wat betreft het Zuidereiland uit van een productiestijging van 3 procent. De verwachting is dat de totale melkaanvoer dit seizoen, dat eindigt op 21 mei 2010, met 0,8 procent zal dalen tot zo’n 16 miljard liter melk.

Leden van Fonterra hebben nog tot donderdag 21 januari om tijdens de eerste koopronde extra aandelen in hun onderneming te verwerven. Het aantal aandelen dat een veehouder in bezit heeft, hangt samen met de hoeveelheid melk die hij mag leveren. Eerder werd het aantal aandelen gelijk gehouden met de hoeveelheid geleverde melk.

De mogelijkheid tot het kopen van extra aandelen (tot 20 procent meer dan de productie) is een gevolg van de aanpassingen van de kapitaalstructuur van Fonterra. Hierdoor komt meer geld beschikbaar voor de coöperatie om te investeren.

Fonterra-voorzitter Henry van der Heyden zegt in eerste instantie geen hoge verwachting te hebben van het extra kapitaal dat door de verkoop van extra aandelen vrij komt. “We beseffen dat de omstandigheden waarin de melkveehouders verkeren uiteenlopen.”

Financiële omstandigheden kunnen veehouders belemmeren om nu al extra aandelen te kopen. Van der Heyden geeft aan dat de aanpassing in de kapitaalstructuur niet alleen bedoeld is om meer kapitaal via aandelen de onderneming binnen te halen, maar ook om de uitstroom van kapitaal uit de onderneming te beperken. Eerder moest Fonterra aandelen bij een dalende melkproductie terugkopen.

Beheer
WP Admin