AkkerbouwAchtergrond

Drie nieuwe rassen zomergerst

Op de Aanbevelende Rassenlijst van 2010 zijn dit jaar zijn opnieuw drie rassen zomergerst opgenomen: Conchita, Emma en Gladys.

Er zijn nog onvoldoende gegevens verzameld om te beoordelen of deze drie nieuwe rassen brouwwaardig zijn. Hetzelfde geldt voor het eiwitgehalte en het duizendkorrelgewicht. Dit jaar is daarom geen onderscheid gemaakt tussen brouwgerstrassen en voergerstrassen.

Conchita, Emma en Gladys

Conchita, een Duits ras dat verkrijgbaar is bij Semundo en Limagrain, was vorig jaar nog in onderzoek. Nu is het opgenomen op de rassenlijst. Het ras scoort goed op resistentie tegen meeldauw en netvlekkenziekte. Het scoort gemiddeld op bladvlekkenziekte.

Het Belgische ras Emma is verkrijgbaar bij Ceres. Het scoort qua korrelopbrengst duidelijk beter op zand- en dalgrond dan op kleigrond. Uit voorlopige cijfers blijkt dat het ras niet hoog scoort op brouwkwaliteit.

Het derde nieuwe ras is Gladys van Limagrain. Dit is ook een gemiddeld vroeg ras met een hoge resistentie tegen meeldauw.

Het ras Poet is van de lijst geschrapt. Vier rassen zijn nog in onderzoek. Het meest opvallend aan deze rassen zijn de hoge scores op korrelopbrengst. Op resistenties scoren ze gemiddeld.

Bekijk de hele rassenlijst zomergerst voor 2010 »

Beheer
WP Admin