AlgemeenNieuws

Drie gebieden geschrapt voor Natura 2000, één toegevoegd

Den Haag – De gebieden Boddenbroek en Teeselinkven in Overijssel en Groot Zandbrink in Utrecht worden definitief geschrapt als Natura 2000-gebied. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De Europese Commissie stemde in met het schrappen van deze gebieden van de zogenaamde Communautaire lijst.

Het Nederlandse verzoek om ook het deelgebied Achter de Voort (Overijssel) te schrappen is door Brussel niet goedgekeurd. De bescherming hiervan is volgens de Europese Commissie noodzakelijk om te voldoen aan de internationale verplichtingen.

Het gebied Polder Stein in Zuid-Holland was eerder van de lijst met Natura 2000-gebieden af gehaald, omdat het habitattype dat in het gebied beschermd zou moeten worden, niet aanwezig was. Uit controle blijkt echter dat er wel Glanshaver- en vossenstaarthooilanden voorkomen in het gebied. Dijksma draagt het gebied daarom opnieuw voor als Natura 2000-gebied. De Europese Commissie zal het gebied naar verwachting eind dit jaar op de lijst opnemen. Polder Stein is ook al aangewezen als Vogelrichtlijngebied.

Dijksma wil de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden voor de zomer afronden. Wanneer samenvoegen van gebieden een meerwaarde biedt voor de ecologie en voordelen heeft voor bijvoorbeeld het beheer, wil Dijksma dit toestaan.

Beheer
WP Admin