AlgemeenAchtergrond

Dramatisch jaar voor sector

Niet eerder daalden de gezinsinkomens van boeren en tuinders zo hard als dit jaar.

De economische crisis heeft geleid tot een halvering ten opzichte van 2008, dat ook al bepaald niet goed was verlopen. Vooral de glastuinbouw en melkveehouderij krijgen flinke klappen.

Vrijdag presenteerde landbouw-economisch instituut LEI voorlopige cijfers over 2009. Volgens directeur Ruud Huirne is er sprake van een dramatisch jaar. Zo zagen glastuinders hun inkomen met 100.000 euro per bedrijf dalen tot ver in de rode cijfers, met als gevolg dat de helft van de bedrijven in gevaar is gekomen.

In de rundveehouderij is de situatie al niet veel beter. De lage melkprijs leidde er het afgelopen jaar toe dat het inkomen gemiddeld met bijna 70.000 euro daalde. Bij bijna 60 procent van de bedrijven in deze sector heeft dit geleid tot een negatieve kasstroom. Met name de ondernemingen die de afgelopen jaren flink hebben geïnvesteerd, hebben het moeilijk.

Het is echter niet overal kommer en kwel. De leghennenhouderij draait een uitstekend jaar met ruim een verdubbeling van het saldo per dier. Dit komt met name door een eierschaarste op de Duitse markt en de flinke daling van de voerprijzen. De vleeskuikensector doet het echter een stuk minder goed, terwijl de varkenshouderij er gemiddeld genomen in slaagde de schade binnen de perken te houden.

In de akkerbouw bleven de totale kosten en opbrengsten nagenoeg gelijk, wat heeft geleid tot een lichte stijging van het gezinsinkomen naar 60.000 euro. Zaai-uientelers konden profiteren van een stijgende export naar Rusland.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin