AlgemeenOpinie

Dom besluit van PT

Vandaag presenteert het kabinet 18 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen voor de komende jaren. Geen burger ontkomt aan de gevolgen, heeft minister-president Rutte al gewaarschuwd.

Maar alsof er niks aan de hand is, besluit het Productschap Tuinbouw precies een dag voor Prinsjesdag tot een verhoging van de vergoedingen voor bestuurders met 3 procent. Het is een dom en onbegrijpelijk besluit dat niet uit te leggen is aan tuinders, noch aan het grote publiek.
Ter verdediging komt het PT met het slappe verhaal dat de vergoeding van 290 euro per vergadering nog steeds fors onder het maximum zit dat de Sociaal Economische Raad heeft vastgesteld. Maar wie heeft daar boodschap aan? In een tijd waarin iedereen de broekriem aan moet halen en er netto op achteruit gaat, gaat het niet aan om vergoedingen voor bestuurders meer te laten stijgen dan de inflatie.

Dat juist het tuinbouwschap zo te werk gaat, is saillant. Dit heeft van alle productschappen de meest kritische achterban. Juist het PT loopt op eieren, wetend dat de Tweede Kamer van de schappen af wil en alleen nog wacht op een advies van de commmissie-Jorritsma. De bestuurders hadden er beter aan gedaan af te zien van deze verhoging.