AlgemeenAchtergrond

Dit jaar sterk stijgend rendement

Opdracht A:
de belangrijkste graadmeter voor het economisch rendement van mais in veevoer is de VOEDERWAARDE.
Bij mais rekent men dan in VEM per kg droge stof en ZETMEEL per kg droge stof.

Opdracht B:
De financieële waarde van een goed snijmaisgewas is dit jaar flink gestegen. Dit is wel regio gebonden en afhankelijk van het tijdstip van verkoop. Tijdens de oogst is het gewas wat goedkoper dan in de winter of het voorjaar, omdat dan de inkuilkosten eroverheen komen. De prijs is ook afhankelijk van transportkosten en de kwaliteit van het product.
De marktwaarde bij de fourage ligt tussen de 35 en 40 euro per ton product, franco in de kuil (dus inclusief transport, shovel en marge).
Als je hem verkoopt dan krijg je tussen de 25 euro en 30 euro per ton product (er gaat dus 10 euro af voor de fouragehandel).

Dus bij verkoop is de financiele waarde per ha 30 euro maal 45 ton product (gemiddelde opbrengst per ha snijmais = 15 ton droge stof per ha ) = 1.350 euro.
Moet je aankopen dan kost 1 ha 40 euro maal 45 ton product = 1.800 euro, franco in de kuil. Dit alles dus zonder aftrek van kosten !

Beheer
WP Admin