AkkerbouwAchtergrond

Dit jaar 19 tewerkstellingsvergunningen in land- en tuinbouw

Den Haag – Het UWV heeft dit jaar slechts 19 tewerkstellingsvergunningen in de land- en tuinbouw verleend. Dat schrijft minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar waren dat er nog 923, in 2010 nog 2.666. Het gaat dan vooral om werknemers uit Roemenië en Bulgarije, die werkzaam zijn in de boomkwekerij en aardbeienteelt.

Ook heeft het kabinet schijnzelfstandigheid aangepakt. Het gaat hierbij om arbeidsmigranten die doen alsof zij zelfstandig ondernemer zijn om onder de verplichting van een tewerkstellingsvergunning uit te komen. Er zijn in 2011 382 schijnzelfstandigen opgespoord. Hun werkgevers zijn beboet.

De arbeidsproblematiek wordt volgens ZLTO in de boomkwekerij vooral opgelost met eigen arbeid en met werknemers uit andere EU-landen. Ook worden onder strikte voorwaarden Roemenen en Bulgaren ingezet die als zelfstandige in Nederland komen werken. “In de aarbeienteelt wordt meer gebruik gemaakt van uitzendbureaus die werknemers uit onder andere Portugal, Griekenland en andere EU-landen aan het werk hebben. Wij krijgen uit het veld geen signalen meer dat de oogstwerkzaamheden niet kunnen door gebrek aan arbeid”, aldus een woordvoerder van ZLTO.

Het kabinet zet stevig in om arbeidsmigratie tegen te gaan, met als doel dat Nederlandse werklozen aan het werk gaan in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw.  Ruim honderd arbiedsmigranten die geen werk meer hebben zijn door inzet van het minsiterie  en  gemeenten teruggekeerd naar hun eigen land. Vanaf 2011 heeft de IND 420 EU-migranten ongewenst verklaard vanwege crimineel gedrag.

Beheer
WP Admin