AlgemeenNieuws

Dijksma wil PAS ook in 2014 van kracht laten gaan

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van landbouw wil dat de nieuwe PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) per 1 januari 2014 van kracht gaat. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer. Ze volgt hierbij de ambitie van haar voorganger Co Verdaas, die de PAS ook in 2014 wilde laten ingaan. De inwerkingtreding van het stikstofbeleid is al veelvuldig uitgesteld.

De PAS heeft als doel het vlottrekken van de vastgelopen vergunningverlening in de omgeving van Natura 2000-gebieden, terwijl tegelijkertijd de achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg van stikstofdepositie moet worden hersteld.

In de PAS wordt ontwikkelingsruimte gereserveerd voor prioritaire projecten, zoals projecten in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit heeft volgens Dijksma echter geen effect voor de vraag naar ontwikkelruimte.

Vanaf 2014 moeten bedrijfsuitbreidingen getoetst worden aan de beschikbare ontwikkelruimte die de PAS biedt. Dijksma benadrukt dat het aan de provincies is om te beoordelen in hoeverre vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen verleend kunnen worden. Een toetsing aan eventueel significant negatieve effecten op de doelen voor Natura 2000-gebieden is essentieel.

Beheer
WP Admin