RundveeAchtergrond

Dijksma wil gebruik veeverlosser onder voorwaarden toestaan

Den Haag – Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil het gebruik van de veeverlosser (geboortekrik) bij koeien onder voorwaarden gaan toestaan.

Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA). “Het is in het belang van het kalf en het moederdier dat de verlossing zo goed mogelijk verloopt. Ik ben in gesprek met diverse partijen om meer zicht te krijgen op het gebruik van de veeverlosser en voorwaarden waaronder een eventueel gebruik zou kunnen worden toegestaan”, aldus Dijksma. “Mijn voornemen is, op basis van het tot nu toe verkregen inzichten, het gebruik te regelen, waarbij er voorwaarden gesteld zullen worden aan zowel gebruiker als apparaat.” De exacte uitwerking hiervan is nog niet bekend.

In de campagne van Wakker Dier tegen de veeverlosser wordt gezegd dat deze vooral gebruikt wordt bij kalveren die van minder economisch belang zouden zijn. Dijksma weerlegt dit. “De melkveehouder heeft er alle belang bij alle kalveren, ongeacht de sekse, zo goed mogelijk ter wereld te brengen. De keuze voor het gebruik van een veeverlosser staat hier dus los van.”

Op dit moment is het gebruik van de veeverlosser verboden. Bezit ervan is wel toegestaan. De NVWA heeft het afgelopen jaar geen proces-verbaal opgemaakt voor het gebruik van de veeverlosser. “Het gebruik van een veeverlosser is lastig te constateren en te controleren, omdat dit alleen op heterdaad kan gebeuren. Indien gebruik wordt geconstateerd vindt handhaving plaats”, schrijft Dijksma.

Op basis van gegevens van fokkerijorganisatie CRV blijkt dat het percentage moeilijke geboorten de laatste vijf jaar is gedaald van 11 procent naar 7,5 procent bij vaarzen en van 5,5 naar 4 procent bij koeien. Dit komt door gerichte fokkerij. Uit de IenR-gegevens blijkt dat er in 2012 159.123 doodgeboren kalveren zijn geregistreerd. Jaarlijks worden 1,5 miljoen kalveren geboren.

Beheer
WP Admin