AkkerbouwNieuws

Dijksma: nieuwe verdienmodellen nodig

Doorn – Staatssecretaris van landbouw Sharon Dijksma wil met de voedingsmiddelenketen praten over nieuwe verdienmodellen. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de akkerbouw, zei ze dinsdag op een seminar in Doorn. “We moeten voorkomen dat de rekening eenzijdig wordt neergelegd bij de telers.”

Dijksma verwijst naar de biologische akkerbouwer Krispijn van den Dries die in maart vorig jaar een kieper met aardappelen gratis weg gaf in Amsterdam. Van den Dries protesteerde zo tegen de import van goedkope aardappelen. Dijksma: “Dergelijke dumpsituaties moeten we voorkomen. Daarom wil ik met de supermarkten in gesprek over wat een eerlijke prijs is voor een eerlijk product. De eisen aan de telers worden strenger. Er zijn geen gratis eisen. De consument kan niet langer voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. We moeten praten over andere verdienmodellen.”

De akkerbouw vreest strengere gebruiksnormen in het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat op 1 januari van kracht moet worden. Dijksma: “We gaan dingen vragen van de sector. De Nederlandse landbouw heeft echter verlenging van de derogatie nodig.”

Dijksma stelt dat de akkerbouw innovatief genoeg is om dit op te vangen. “De hele wereld roemt de Nederlandse sector. Kijk maar naar het topsectorenbeleid van de overheid. Er zijn maar twee sectoren waar dat goed werkt. Dat zijn Agro en Food en Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. Het enige lichtpuntje in de Nederlandse economie is de export. De landbouw levert daar een hele belangrijke bijdrage aan.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin