AlgemeenNieuws

Dierenbescherming stapt uit ‘mislukt’ QLL

Den Haag – De Dierenbescherming stapt uit het bestuur van het kwaliteitsborgingsysteem Quality system Livestock Logistics (QLL). Volgens de organisatie is het project uitgelopen op een mislukking doordat de veetransportsector belangenbehartiging de boventoon laat voeren. Dat schrijft directeur Frank Dales in een brief aan QLL, waarvan een afschrift is verstuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) en de Tweede Kamer.

De Dierenbescherming stelt dat de meeste partijen in de veehandel en veetransport dierenwelzijnsproblemen ontkennen of bagatelliseren. Binnen die context blijkt het een brug te ver voor belangenbehartigers om over hun eigen schaduw heen te stappen en hun leden te controleren en te bestraffen.

De kritiek van de Dierenbescherming spitst zich toe op een aantal punten. Dales vindt het merkwaardig dat QLL nog steeds niet alle wettelijke regels heeft overgenomen. Zo zijn de beladingsgraden van varkens en de stahoogtes van runderen in QLL incompleet, omdat de sector het daarmee oneens is. “Nu is het ieders goed recht om voor wijziging van onwelgevallige regels te pleiten, maar in de tussentijd zal men zich toch aan die regels moeten houden”, schrijft hij. “En voor een kwaliteitsborgingsregeling moet niet selectief worden gewinkeld in de wet.”

Ook noemt Dales het merkwaardig dat de sector voordelen van de overheid verwacht in ruil voor naleving van de wet. Een voorbeeld daarvan is stal- in plaats van klepkeuring. Daarnaast hekelt hij de inspanningen van de sector voor een versoepeling van de regels voor het verzamelen van vee. Deze week nog overhandigde directeur Andries Kingma van de Leeuwarder veemarkt een petitie hierover aan Tweede Kamerlid Helma Lodders (VVD). Kingma vindt het oneerlijk dat de regels in Nederland strenger zijn dan in andere EU-lidstaten. De Dierenbescherming vindt dat de sector hiermee Russisch roulette speelt, omdat de regels zijn bedoeld om de verspreiding van dierziekten te voorkomen.

De controles die QLL uitvoert, stellen volgens de Dierenbescherming weinig voor. Er worden geen veewagens onderweg gevolgd en staande gehouden. De GPS-gegevens van buitenlandse transporten worden bovendien hoogstens achteraf bekeken, waardoor het risico bestaat dat deze in de tussentijd zijn gemanipuleerd. Indien er dan toch een overtreding wordt geconstateerd, zijn de sancties doorgaans te laag.

Dales benadrukt dat hij niet tegen een privaat kwaliteitssysteem is. Maar dan moeten volgens hem wel de nodige ‘checks & balances’ worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat de controles en sancties daadwerkelijk iets voorstellen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin