AlgemeenAchtergrond

Dierenartsen niet gelukkig met ruimingen

De dierenartsen zijn er niet gelukkig mee dat gezonde drachtige dieren worden geruimd, maar de verwachting is dat ze zich niet verzetten als ze worden ingezet bij de ruimingsoperatie.

Zo reageerde Ludo Hellebrekers, voorzitter van de KNMvD, de beroepsvereniging van dierenartsen, op het besluit van de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid om de Q-koorts aan te pakken.

“Uiteraard zal iedere individuele dierenarts zelf zijn afweging moet maken”, zei Hellebrekers. Onduidelijk is nog hoe de dieren zullen worden geslacht. “Wij weten niet of ze gewoon naar het slachthuis worden gebracht of dat ze met een spuit worden gedood.” In een toelichting pleitte Hellebrekers voor maatregelen die humaan en proportioneel zijn en waarbij een zorgvuldige ethische afweging voorafgaat aan de beslissing tot het afmaken van de dieren.

“Er wordt een zware wissel getrokken. Er moet namelijk een aantal gezonde dieren worden gedood. Dat zou je eigenlijk niet moeten willen.” De KNMvD-voorzitter vindt dat er extra aandacht moet komen voor de ongeboren vrucht bij het drachtige dier. “Na het doden van het moederdier is het van belang dat niet al te lang wordt gewacht met het doden van het nog ongeboren lam.” De vereniging begrijpt wel dat het voorzorgsprincipe leidend is en dat het belang van de volksgezondheid voorrang krijgt.

Beheer
WP Admin