AlgemeenAchtergrond

‘DGB schrijft over 2009 weer zwarte cijfers’

De Groene Belangenbehartiger (DGB), de dienstverlenende organisatie van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, is uit de verliezen.

Over het eerste halfjaar van 2009 heeft de organisatie zwarte cijfers geboekt. Dat zeggen directeur Marc Logtenberg van DGB en Wyno Zwanenburg, die als voorzitter van de NVV belast is met het toezicht op DGB.

Over boekjaar 2008 boekte DGB nog een verlies van 69.674 euro, blijkt uit de gedeponeerde jaarstukken bij de Kamer van Koophandel. Het bedrag is een geconsolideerd resultaat; het bestaat uit de resultaten van DGB zelf, DGB Juridisch, DGB Energie en Deltacon Holding. Juridisch, Energie en Deltacon Holding zijn drie BV’s die onder DGB vallen. Volgens directeur Marc Logtenberg draaide DGB in 2008 een omzet van 25 miljoen euro.

DGB Juridisch boekte een miniem verlies van 683 euro. DGB Energie kwam uit op een verlies van 61.039 euro en Deltacon Holding 63.996 euro. DGB wist met de activiteiten die rechtstreeks onder haar vallen een positief resultaat te behalen van ruim 56.000 euro. Het gaat daarbij onder meer om het varkens- en biggenprijzenonderzoek en het beheer van IKBNV.

DGB werd op 15 oktober 2008 eigenaar van Deltacon holding en de bijbehorende BV’s. “We hebben dus weinig invloed uit kunnen oefenen op het totale resultaat van Deltacon over 2008”, aldus directeur Marc Logtenberg. “We hebben veel geïnvesteerd in de opleiding van mensen en in nieuwe ICT-systemen.”

Op energiegebied maakte DGB in 2007 de stap van bemiddelaar in energiecontracten naar een volwaardige DTE-erkende aanbieder van energie. Ook dat vergde veel extra kosten en diepte-investeringen die ook in 2008 nog doorwerkten in het resultaat. DGB begon in 2008 bovendien met de juridische dienstverlening.

“Gezien de grote investeringen en ontwikkelingskosten van de laatste jaren zijn we er trots op dat DGB nu weer zwarte cijfers schrijft”, aldus Wyno Zwanenburg. “We hebben de goede lijn te pakken.”

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin