AlgemeenAchtergrond

Definities geurwet aangescherpt

Staatssecretaris Van Geel (milieu) heeft de Tweede Kamer toegezegd de definitie van geurgevoelige objecten in de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij te willen beperken tot gebouwen die, al dan niet permanent, worden bewoond. Voormalige bedrijfswoningen zullen niet als geurgevoelig worden aangemerkt.

Andere belangrijke punten waar de Tweede Kamer en Van Geel het over eens zijn geworden zijn: minder geurgevoelige objecten in het buitengebied, meer (stank)ruimte voor veebedrijven en investeringen in stankbeperking belonen met extra uitbreidingsruimte. Met het begrip dierenverblijf wordt voortaan alleen de stal bedoeld. Van Geel gaf eerst een ruimere uitleg van het begrip zodat ook de uitloop van stallen en zelfs weiland als dierenverblijf zou kunnen worden aangemerkt.

Een volledig akkoord over de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij wordt overigens donderdag pas verwacht. De staatssecretaris wil een wet met verschillende geurnormen onderverdeeld in concentratie en niet-concentratie gebieden. Over de basisnorm van hoeveel stankeenheden per kuub lucht is toegestaan bestaat nog onenigheid. Waarschijnlijk zal die tussen het voorsteel van Van Geel (14 geureenheden per kubieke meter lucht) en een kamermeerderheid (35 geureenheden per kubieke meter lucht) komen te liggen.

Lees ook Aparte geurnormen gehandhaafd in nieuwe stankwet

Beheer
WP Admin