AlgemeenAchtergrond

Deetman adviseur over bevolkingskrimp Limburg

Een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Wim Deetman gaat de provincie Limburg adviseren over het treffen van maatregelen voor de krimp van de bevolking.

De commissie werd vandaag in Maastricht gepresenteerd. Ook voormalig lid van de Algemene Rekenkamer Pieter Zevenbergen en oud-burgemeester Jan Mans hebben zitting in de commissie, die voor eind 2010 een meerjarenstrategie moet ontwikkelen voor de toekomst van Limburg.

Het aantal inwoners van Limburg daalt sinds 2002 structureel. Bovendien is er sprake van een drastische verandering van de bevolkingssamenstelling. Het aantal jongeren in Limburg is in 2040 nog maar de helft van dat in 1970, blijkt uit eerder onderzoek. Ook daalt de beroepsbevolking al sinds 1995. In 2040 zal zij een derde kleiner zijn dan nu.

De regio rond Heerlen, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen krimpen nu al. In 2025 krimpt de helft van de Nederlandse gemeenten. Dat heeft verregaande gevolgen voor de volkshuisvesting, het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Beheer
WP Admin