AlgemeenAchtergrond

Deense legsector houdt greep op tafeleiermarkt

”Helemaal niet zo slecht”, zo typeert een topman uit de sector de resultaten van de Deense leghennenhouderij in 2010. Wat 2011 brengt is weliswaar nog niet helemaal duidelijk, maar dat de laatste gangbare kooien in de loop van dit jaar op de schroothoop belanden, staat vast.

De Deense legsector mag niet klagen. Het kalenderjaar 2010 verliep economisch vlot. Dat kwam ook door de krappe productie bij de Duitsers vanwege de overschakeling van gangbare kooien op alternatieve systemen. Dat voordeel is wel van tijdelijke aard, maar de leghennenhouders hebben de Deense thuismarkt vast in handen voor wat betreft de tafeleieren. De verwerkingseieren komen vooral uit het buitenland, met Nederland en Polen als belangrijkste leveranciers.

De supermarkten zijn nog steeds bereid bij de tafeleieren enig nadelig prijsverschil door de vingers te zien vanwege de keurige salmonellastatus waarop de sector kan bogen. Daaraan is de afgelopen tien jaar gericht gewerkt met een plan van aanpak. Midden jaren 90 was 14 procent van de koppels salmonellabesmet, in 2001 nog 6 procent. Sinds 2006 is het besmettingsniveau op de bedrijven beperkt gebleven tot minder dan 1 procent.

Los daarvan vertoont de thuismarkt groei. Een greep uit het jaarverslag van de pluimveesectie van landbouw- en verwerkersfederatie LF leert dat de eierenafzet in de jaren 2000-2010 steeg met maar liefst 40 procent. Vorig jaar leverden de Denen zelf 55,6 miljoen kilo aan de pakkerijen. Dat was ten opzichte van 2009 een plus van 2,8 miljoen kilo, ofwel ruim 5 procent.

Met het Europese verbod op legbatterijen dat vanaf 2012 geldt, heeft de Deense sector geen moeite. ”De laatste gangbare kooien zijn eind dit jaar buiten gebruik,” constateert sectororganisatievoorzitter Lars Lunding. De Denen zijn er daarom fel op tegen dat alsnog de hand wordt gelicht met de termijn.

Wel houden kooisystemen de voorkeur, zij het natuurlijk verrijkte kooien, die waarschijnlijk ongeveer een aandeel van zo’n 45 procent krijgen. Scharrelsystemen (exclusief de systemen met een uitloop naar buitenareaal) komen op ruim 30 procent. Scharrelkippen produceerden vorig jaar 18,4 kilo eieren per dier, kooikippen 21,4 kilo.

Dit productievoordeel levert financieel echter niet meer op. De dekkingsbijdrage (verkoopopbrengsten minus variabele kosten) per leghen in een verrijkte kooi was vorig jaar maar € 6,19 tegen € 9,38 voor scharrelleghennen. Het verschil in verkoopprijs tussen kooieieren en scharreleieren was 37 cent per kilo in het voordeel van de laatste. Ter vergelijking: het verschil met Freilandeieren en bio-eieren was respectievelijk 53 cent en € 1,25 per kilo.

”Helemaal niet zo slecht, zeker niet in vergelijking met de andere branches in de Deense landbouw”, zo typeert Lunding de dekkingsbijdragecijfers. Maar hij zegt erbij dat er ook weinig ruimte is om met minder genoeg te nemen. ”Ten eerste zitten we met de kosten van de salmonella-aanpak en ten tweede met grote investeringen in nieuwe productiesystemen.”

Een voordeel is dat de detailhandel bereid is zich bijna helemaal tot het tafelei van binnenlandse herkomst te beperken, maar dan mag het prijsverschil met de buitenlandse concurrentie niet te groot worden. Daar komt bij dat ook in het buitenland vorderingen worden gemaakt in de strijd tegen salmonella. Dat komt onder meer doordat daartegen tegenwoordig ook kan worden gevaccineerd. Zo wordt het tegenover de inkopers steeds moeilijker de meerprijs van binnenlandse eieren uit te leggen, geeft Lunding toe.

Dat neemt niet weg dat de Deense leghennenhouders de meerprijs nog willen opschroeven. Een speciale EU-status voor het binnenlandse ei zou een uitkomst zijn. Eieren uit het buitenland moeten dan aan dezelfde eisen voldoen, wat in de praktijk neerkomt op een onofficieel importverbod. De overheid in Kopenhagen diende voor die speciale status in Brussel al in 2007 een aanvraag in. Het jaar daarop werd vastgesteld dat de Denen daarop aanspraak kunnen maken. Ook de Finnen en Zweden hebben deze status al. Maar sindsdien is er niets meer gebeurd. Frankrijk, Spanje, Italië en Tsjechië hebben de zaak effectief weten tegen te houden.

Beheer
WP Admin