AlgemeenAchtergrond

De waarde van de WAV

Naar het zich laat aanzien gaat het de Tweede Kamer lukken om de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) nog voor het verkiezingsreces af te handelen. En daarmee de motie-Schreijer, die dateert van eind 2002 (!), te verzilveren. Die motie zette in op een versoepeling voor veehouderijen door minder natuur als verzuringsgevoelig aan te wijzen.

Beheer
WP Admin