AlgemeenAchtergrond

‘De rechter krijgt het druk’

De veetransporteurs verenigd in Veetrans willen af van het systeem van bestuurlijke boetes. De boetes demotiveren transporteurs zich te laten certificeren voor QLL. Bovendien worden ze als zeer onrechtvaardig ervaren.

De belangenorganisatie voor veetransporteurs, Veetrans bestaat nu ruim drie jaar. De organisatie ontstond in 2008 als afsplitsing van Saveetra.

Met Veetrans gaat het goed, zo stellen voorzitter Peter van Beers en bestuurslid Willy Sleegers. “De meeste grote Nederlandse bedrijven met tien tot twintig wagens zijn lid.” Veetrans wordt volgens de beide bestuursleden zo langzamerhand gezien als de belangrijkste belangenbehartiger voor de veetransportsector. “Wij willen nadrukkelijk ook het veetransport op een hoger plan brengen. We hebben er niets aan als veetransporten steeds maar negatief in het nieuws komen. ”, aldus Willy Sleegers.

Veetrans heeft grote moeite met de manier waarop de VWA omgaat met overtredingen van de beladingsgraad en de regels voor transport van wrak vee. Sinds vorig jaar hanteert de VWA een systeem van oplopende bestuurlijke boetes, waarbij een eerste overtreding 1.500 euro kost en een volgende overtreding wordt beboet met een bedrag van 3.000 euro enzovoorts. Dit boetesysteem hanteert de VWA sinds begin dit jaar ook zeer strikt bij de controles op de beladingsgraad van de veewagens. Dit terwijl de sector op 1 januari zelf het VWA-goedgekeurde QLL-kwaliteitssysteem heeft geïntroduceerd.

QLL wordt door de VWA erkend als systeem van zelfregulering en zelfcontrole. In het college van deskundigen is ook de Dierenbescherming vertegenwoordigd. In QLL zijn ook normen opgenomen voor de beladingsgraad. Willy Sleegers: “Door het optreden van de VWA waarbij sinds begin dit jaar heel streng wordt gecontroleerd haal je bij de veetransporteurs elke motivatie weg om deel te nemen aan QLL en te investeren in de toekomst. Ik zou zeggen geef QLL de kans om zich te bewijzen. Beloon deelnemers aan QLL.”

Een ander punt van kritiek richt zich op de manier waarop de VWA met de boetes om gaat. Peter van Beers: “De boetes zijn erg lang onderweg. Het duurt tot wel zes a zeven maanden voordat de transporteur de boete krijgt, zonder dat hij weet dat er een boete aan zit te komen. Het is vrijwel onmogelijk om na te gaan of de boete wel terecht is. Dit terwijl directeur divisie Dier van de VWA, Ad Tabak ons op een bijeenkomst verzekerde dat maximaal twee maanden acceptabel is. In de praktijk wordt dit niet gehaald.”

Ook hebben de beide bestuursleden kritiek op het punt dat er geen rekening wordt gehouden met de grootte van het transportbedrijf. Een grote transporteur met grote aantallen transporten heeft een grotere kans op fouten, dan een kleine transporteur met één wagen. Voor de grote bedrijven lopen de boetes heel snel op en uiteindelijk kan intrekken van de vergunning een gevolg zijn.

Ook vinden Van Beers en Sleegers dat de verantwoordelijkheden wel heel sterk bij de transporteurs worden neergelegd. Neem bijvoorbeeld de reiniging en ontsmettingsplicht. Volgens de regels moet elke veehouder een R en O plaats op het bedrijf hebben. In de praktijk komt daar weinig van terecht. Geen veehouder die daarvoor wordt beboet. De transporteurs die door het gebrek aan faciliteiten op de veebedrijven soms gewoon niet aan alle regels kunnen voldoen krijgen de boete.

Veetrans is al maanden over deze en andere problemen, samen met de NBHV, de Veepro en de Bond van Waaghouders in gesprek met de VWA. Tot nu toe eigenlijk zonder resultaat. “We hebben er schoon genoeg van om elke keer de kop van jut te zijn”, aldus Willy Sleegers. “Op deze manier lopen we helemaal vast. We hebben met juristen overlegd. We zien gewoon een stuk willekeur en rechtsongelijkheid. We vinden dat het systeem van bestuurlijke boetes van tafel moet. We zijn van plan om alle opgelegde boetes te laten voorkomen bij de rechter. De NBHV, de Veepro en de Bond van Waaghouders doen mee. De rechters zullen het de komende maanden dus druk krijgen. De VWA moet de bedrijven die gecertificeerd zijn voor QLL de kans geven zich te ontwikkelen en deze bedrijven ontzien. Binnen QLL moeten zaken als boetes, kwaliteit en preventiemaatregelen geregeld worden en periodiek aangescherpt worden, zoals dat ook hoort in een goed kwaliteitssysteem. De VWA moet juist de aandacht richten op de bedrijven die niet meedoen aan QLL en slechte bedrijven die met hun optreden de hele sector in een verkeerd daglicht stellen aanpakken. Met de huidige werkwijze worden de goeden de dupe van de kwaden.”

Beheer
WP Admin