AlgemeenAchtergrond

De havik doet het goed

Het gaat goed met de havik in Nederland.

De populatie roofvogels is op dit moment zelfs groter dan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Vanaf de jaren zestig tot kort voor de eeuwwisseling nam het aantal haviken rap af, onder meer door het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

Dat melden vogelonderzoekers vandaag op Natuurbericht.nl. Volgens de onderzoekers heeft de havik nieuwe broedgebieden opgezocht. Eerst kwam de roofvogel veel voor in de bossen in Midden-, Oost- en Zuid-Nederland, maar nu broeden havikpaartjes vooral in de duinen in het westen en noorden van het land.

Het aantal havikparen daalde tot ongeveer 75 aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw, toen landbouwers veel met organochloor behandeld zaaigoed uitstrooiden. Dat is nu grotendeels verboden, terwijl ook de jacht op haviken is afgenomen. Daardoor hebben de onderzoekers nu zo’n 1800 paren geteld. In hun oorspronkelijke leefgebied is veel landbouwgrond nieuwe natuur geworden. Dat is een reden dat de vogels naar de duingebieden verhuizen. Vooral daar verwachten de onderzoekers nog een toename van het aantal haviken.

Beheer
WP Admin