AkkerbouwAchtergrond

Dacom: blind varen op BOS om phytophthora te bestrijden

Emmen – Zo’n 60 procent van de aardappelplanten staat boven de grond. Het seizoen begint bijzonder droog, waardoor het rustig is op phytophthoragebied. Dat kan echter snel veranderen. Alert reageren is even moeilijk als essentieel.

De schimmige aardappelziekte liet in de vorige zomer zien hoe hard hij na een weersverandering kan toeslaan. Ook op percelen waar het loof al dood was. In de bewaring leidde dit tot problemen, terwijl het er in het begin van het groeiseizoen nog zo goed uitzag. Een deel van het probleem ligt bij telers; er is niet altijd alert genoeg gereageerd.

Wat informatie- en adviesdienst Dacom betreft is de oplossing simpel: volledig vertrouwen op beslissingsondersteunende systemen (BOS), ondanks de aanpassingen van de schimmel. “Door blind op BOS te varen, kun je zonder phytophthora aardappelen oogsten èn besparen op gewasbescherming”, zegt Louis Nannes, manager operations bij Dacom.

Dat vereist een mentaliteitsverandering. Voor akkerbouwers met een groot aardappelareaal is soms het lastig om op een gevaarlijke situatie te reageren, omdat het even duurt voor ze rond zijn met de spuitmachine. “Misschien moeten ze hun route aanpassen aan de situatie. De belangrijkste percelen eerst. Het capaciteitsprobleem is iets wat een teler zelf kan oplossen.”

Phytophthora wordt volop onderzocht, maar de ziekte is de boer soms nog steeds te slim af. “We denken dat we phytophthorabestrijding in de vingers hebben, maar dat valt tegen”, vertelt Nannes. “De schimmel evolueert en wordt steeds agressiever. Dat kan de praktijk verrassen. Telers onderschatten die agressiviteit. Sporen zijn steeds beter in staat om op het oog beschermde bladeren te infecteren. Daardoor kunnen onze modellen ook worden achterhaald. De schimmel slaat bijvoorbeeld bij lagere temeratuur en luchtvochtigheid toe dan we gewend zijn. Om onze modellen actueel te houden, hebben we veel contact met Wageningen UR. Zo brengen we praktijk en wetenschap bij elkaar.”

De visie op gewasbescherming klopt niet altijd. Door meten, registreren en reageren op de situatie kan het aantal bespuitingen worden teruggedrongen. Dat is voor een deel gelukt, weet Nannes.
“Sommige akkerbouwers doet dit heel goed, anderen kunnen hierin nog groeien. Om een echte besparing door te voeren, moet je vertrouwen op het systeem. Een teler spuit vaak liever iets te veel dan te weinig. Vervolgens wordt gespoten op aardappelpercelen waar absoluut nog geen infectiekans aanwezig is. Daarentegen wordt het infectiegevaar bij kleine planten vaak onderschat.”

Via het netwerk dat gebruik maakt van Dacoms diensten, zoals het Masterplan Phytophthora en Agrifirm, bereikt het bedrijf bijna geheel Nederland. Via goed onderbouwde modelberekeningen, op basis van teeltregistratie en gewasomstandigheden, worden adviezen gegeven.
Nannes ziet voor de toekomst een open systeem voor zich waarin de teler beslist wie hem adviseert en waarin de adviezen nog specifieker zijn, onder meer met behulp van bodem- en gewassensoren. “De akkerbouw transformeert naar een hi-tech kasteelt.”

Dacom groeit

Louis Nannes is sinds 1 januari 2011 manager operations bij Dacom. Hij verbindt verkoop aan uitvoering en zorgt ervoor dat bestaande projecten soepel lopen en nieuwe ontwikkelingen goed worden geïmplementeerd. Zijn aanstelling komt voort uit de groei van Dacom. “Het personeel is met een kwart toegenomen. Dat staat symbool voor de groei van het bedrijf. Door de roep om duurzaamheid is er veel vraag naar onze producten, die teeltoptimalisatie beogen. We staan aan de vooravond van een flinke doorgroei, dankzij het toenemende besef dat duurzaamheid loont. Watermanagement in binnen- en vooral buitenland speelt hierin een grote rol.”
Dacom haakt hierom aan bij Stichting Veldleeuwerik, die ontwikkeling van duurzame landbouw bevordert. “Slecht watergebruik komt door een gebrek aan kennis. Het paard wordt vaak achter de wagen gespannen; er wordt beregend, niet wetend hoeveel nodig is. Vaak wordt dan teveel water toegediend, terwijl water wereldwijd schaars is. Bovendien wordt de plant ook zwakker door een wateroverschot. Het buitenland is hiermee verder dan Nederland, maar we verwachten aansluiting.”

Beheer
WP Admin