AlgemeenNieuws

CTGB laat nieuwe middelen toe

Wageningen – Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) heeft toelating verleend voor het gebruik van het groeiregulatiemiddel Yatze (werkzame stof ethefon) in de teelt van wintertarwe, zomer- en wintergerst, rogge, triticale, spelt en bedekte teelt van tomaat.

Voor gebruik in kleine teelten heeft CTGB de toelating van een aantal bestaande middelen uitgebreid. Het gaat om Fenomenal (fosethyl-aluminium en fenamidone) als schimmelbestrijder in de bedekte teelten van sla en andijvie, schimmelbestrijder Rizolex voor de kas-teelt van radijsachtigen en insectenbestrijdingsmiddel Nocturn in de bedekte teelt van rozen. Certis Chloor IPC 40 procent vloeibaar is voortaan toegelaten in de teelt van schorseneer als onkruidbestrijdingsmiddel.

CTGB gaf ook toelating voor het middel 4Hooves, als middel ter bestrijding van bacteriën op hoeven van hoefdieren. Ook zijn diverse bestrijdingsmiddelen voor ratten toegelaten voor professioneel gebruik.