AkkerbouwNieuws

Ctgb: eenvoudige en snelle uitbreiding voor middelen

Wageningen – Het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) heeft de toelating van middelen voor gebruik in kleine toepassingen vereenvoudigd.

Volgens het college biedt de verordening voor gewasbeschermingsmiddelen daar de ruimte voor. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om een gewasbeschermingsmiddel dat in een groot gewas al wordt gebruikt ook toegelaten te krijgen in een ander gewas of voor een andere toepassing in een gewas met een veel kleiner areaal. Een belangrijke verbetering is dat meer toepassingen als ‘klein’ mogen worden aangemerkt, meldt het Ctgb.

Nederland onderscheidt drie scenario’s voor het aanvragen van een toelating voor een kleine toepassing. Het Ctgb denkt dat het uitbreiden in Nederland van een bestaande toelating met kleine toepassingen ook veel minder tijd gaat kosten.

LTO Groeiservice waarschuwde onlangs nog dat kleine groenteteelten steeds meer onder druk staan in Nederland doordat er minder nieuwe gewasbeschermingsmiddelen komen. Dat geldt met name voor teelten met een klein areaal als radijs, paksoi en knolgewassen.