AkkerbouwAchtergrond

Creativiteit vereist in strijd tegen onkruid in suikerbieten

Fenmedifam en Avadex zijn middelen die in dit extreme voorjaar minder beschikbaar zijn of zijn geweest voor de onkruidbestrijding in suikerbieten. In omringende landen zijn Metamitron en Lontrel schaars. Door de druk op chemiebedrijven is het lastig om de markt voldoende te voorzien.

Dit heeft nog niet tot ongelukken geleid, vertelt landbouwkundige Aaldrik Venhuizen van Agrifirm.
”Contactmiddelen werken minder goed door de droge omstandigheden”, legt Venhuizen uit. ”Telers moeten vaker middelen toepassen, omdat je bovenop de onkruidbestrijding moet zitten om het onder de duim te houden. Telers hebben gemiddeld de helft meer gebruikt. Daardoor zijn de kosten dit seizoen nogal opgelopen. Omdat fabrikanten de vraag niet direct kunnen beantwoorden, zitten telers soms een tijdje zonder.  We zijn gewend dat we benodigde middelen direct voor handen hebben. Nu moeten telers soms twee dagen wachten. Logistiek gezien is het spannend om dit steeds weer voor elkaar te krijgen. In deze afwijkende omstandigheden moet je creatief zijn. Nood leert bidden.”

Met alternatieve middelen is het anders werken, benadrukt Jurgen Maassen van bieteninstituut IRS. ”Telers moeten goed kijken hoe hoog de gehaltes actieve stof in andere middelen zijn en hier de dosering op aanpassen”, vertelt hij. ”Een foutje is snel gemaakt.”

Schaarste in onkruidbestrijdingsmiddelen is een West-Europees probleem, geeft Venhuizen aan. ”De vraag naar middelen komt van verschillende landen. Uitwisselen kan niet zomaar, want er moet opnieuw worden geëtiketteerd. Dat kost ook weer tijd.”

De periode van onkruid bestrijden bevindt zich voor suikerbieten in de afrondende fase. Venhuizen: ”Momenteel wordt een nabehandeling gegeven. Dat lukt nèt.”

Dan zijn de planten zo groot dat onkruid geen bedreiging meer vormt.

In andere akkerbouwgewassen lukt het om aan de vraag te voldoen, is de ervaring van Venhuizen. ”In uien is het lastig, want de vraag naar contactmiddelen is groot. Het scheelt dat het op veel plekken heeft geregend, hoewel het Zuidwesten en Friesland heel weinig neerslag hebben gehad. Ook in gebieden zijn verschillen. Waar het wel heeft geregend, zijn de middelen effectiever. Daar wordt het dus makkelijker om onkruid onder controle te houden.”

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin