Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Cosun: aanvraag ontheffing leverplicht niet nodig

Bietentelers hoeven dit jaar geen ontheffing van de leverplicht aan te vragen, mits ze voldoende areaal gezaaid hebben. Dat meldt Cosun Beet Company.

Voldoende gezaaid wil zeggen: een areaal dat groter is dan de leveringsplicht (van 2020) gedeeld door de gemiddelde opbrengst volgens het vijfjarig gemiddelde (drie uit vijf, dus het slechtste en beste jaar tellen niet mee).

Dezelfde maatregel gold ook in 2018. In 2019 was het alleen in Oost-Nederland droog, en moest elke getroffen teler die niet aan zijn leverplicht kon voldoen individueel een ontheffing daarvan aanvragen.

Collectieve ontheffing vanwege extreme droogte

Dit jaar dus weer een collectieve ontheffing. Cosun heeft hiertoe besloten vanwege de extreme droogte. Vooral op de zware grond zijn er veel percelen met lage plantaantallen.

De leveringsplicht is 850 kilo suikerbieten (bij 17% suiker) per ledenleveringsbewijs (LLB). Telers die minder dan bovenstaande norm gezaaid hebben en verwachten niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, moeten wel een beargumenteerde ontheffing aanvragen. De raad van beheer zal in deze gevallen op individuele basis beoordelen of een ontheffing van de leveringsplicht zal worden verleend.

Beheer
WP Admin