AlgemeenAchtergrond

Correcties van percelen vergt veel capaciteit DR

Boeren hebben samen ruim 82.000 correcties op de perceelsregistratie doorgegeven.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen (DR), zoals landbouwminister Gerda Verburg die naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Voor het verbeteren van de kwaliteit van het perceelsregister hebben DR en het Kadaster ruim 75 extra medewerkers ingezet. Een deel van die capaciteit wordt benut om de vele extra telefoontjes naar LNV Loket te verwerken. Sinds 1 april zijn bijna 15.000 vragen over de gecombineerde opgave binnengekomen, ruim 45 procent meer dan vorig jaar.

Uit de opgaven valt af te leiden dat er veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om sloten tot 4 meter breed voor maximaal 2 meter per perceel mee te rekenen voor de subsidiabele oppervlakte.

Beheer
WP Admin