AlgemeenAchtergrond

Cornelis Lely, politicus en waterstaatkundige

Cornelis Lely (1854-1907) is bekend geworden als de geestelijk vader van de Zuiderzeewerken. De geboren Amsterdammer en zoon van een graan- en zaadhandelaar ving zijn carrière aan bij het Waterschap de Schipbeek in Overijssel.

Zijn faam begon nadat hij in 1886 ging werken voor het Technisch Bureau van de Zuiderzeevereeniging, die onderzoek deed naar de mogelijke drooglegging van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee.

In de functie van chef technisch onderzoek publiceerde de Zuiderzeevereeniging onder zijn hoede de zevende Technische Nota met daarin plannen voor de afsluiting van de Zuiderzee en de gedeeltelijke indijking van een aantal polders binnen de Zuiderzee.

Nadat hij minister was geworden (1891-1894) kwam een door hem ingestelde commissie tot de conclusie dat het Plan-Lely moest worden uitgevoerd.

Het duurde echter nog tot 1916 voordat de plannen ook daadwerkelijk in een wet werden neergelegd. Daar was een zware storm (14 januari 1916) voor nodig, die grote delen van de Zuiderzeekust onder water zette. Lely diende het plan zelf in als minister van Waterstaat. De uitvoering van zijn plan duurde tot ver na zijn dood. De Zuiderzeewerken leverden de land- en tuinbouw ruimte die door stadsuitbreiding, industrialisering en aanleg van wegen en vaarten op het oude land verloren ging.

Beheer
WP Admin