AlgemeenNieuws

Convenant afzet gevaccineerd vlees weer vertraagd

Zoetermeer – Het convenant afzet producten van gevaccineerde dieren loopt vertraging op. Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) is teleurgesteld over de opstelling van de overheid in dit dossier.

Het ministerie van ELI wil vooralsnog de sector niet tegemoet komen als het nodig zou zijn om vlees of melk van gevaccineerde dieren af te zetten op de binnenlandse markt. Dit meldde PVV-voorzitter Steven Lak in de bestuursvergadering van het schap.

Over het probleem van de afzet van producten van gevaccineerde dieren wordt al jaren gepraat en onderhandeld tussen de verschillende partijen. Mocht er weer varkenspest of mond- en klauwzeer uitbreken, dan zal vaccinatie worden toegepast om de epidemie onder controle te krijgen. De producten van gevaccineerde dieren mogen echter niet worden afgezet op de Europese markt. Om te voorkomen dat gevaccineerde dieren alsnog moeten worden geruimd, wordt al jaren gesproken over afzet op de Nederlandse markt. Hiervoor zou een fonds worden gevormd waarvoor ook van de overheid een bijdrage werd verwacht. Het ministerie heeft nu aangegeven dat het hier geen bijdrage aan wil geven.

PVV-bestuursleden reageren verbolgen. LTO-voorvrouw Annechien ten Have wees erop dat de sector met dit plan tegemoet wil komen aan een maatschappelijke wens, namelijk het voorkomen van overbodige ruimingen. Wyno Zwanenburg van varkenshoudersvakbond NVV wees op het gevaar dat er op deze manier geen draagvlak zal zijn onder veehouders voor vaccinatie als middel om een uitbraak van een besmettelijke ziekte onder controle te krijgen. Het bestuur wil nu zo snel mogelijk met de nieuwe staatssecretaris aan tafel om het probleem te bespreken.

Beheer
WP Admin